Publicerad den Lämna en kommentar

Maria Magdalenas evangelium – ett dokument över ojämställdhet i historisk tid

När jag skrev min historiska roman ”Magdalena – Yeshuas ljus”, inspirerades jag bland annat av Maria Magdalenas evangelium, vilket för övrigt Marianne Fredriksson också lär ha gjort till sin roman ”Enligt Maria Magdalena” utgiven 1997.

Foto från filmen om Maria Magdalenas liv med Rooney Mara och Joaquin Phoenix.

Maria Magdalenas evangelium

Men vad är då detta för gammal text? Jo, i slutet av 1800-talet kom ett historiskt manuskript i form av en åldrig papyrusrulle ut på antikmarknaden i Kairo. Rullen, som är skriven på koptiska och daterad till 400-talet vår tid, går i nutid under namnet Maria Magdalenas evangelium. Rullen kom senare till en tysk forskare, som tog handskriften till Berlin. Utöver detta exemplar, som sedan dess kallas Papyrus Berolinensis, har ytterligare två avskrifter av samma evangelium hittats på andra ställen i världen. Eftersom texten inte ingår i de samlade bibelskrifterna, kallas den för en gnostisk skrift. Ordet gnosticism kommer från gammalgrekiskan och betyder ”att ha kunskap” och är en samlingsterm för olika religiösa idéströmningar med flertusenåriga anor. Ingen av de tre kända kopiorna är fullständiga, men genom att väga ihop de olika delarna går det i alla fall att förstå huvuddelen av innehållet.

I utdraget nedan är det Maria Magdalena som talar med ”sina bröder” det vill säga lärjungarna. Petrus, Andreas och Levi nämns vid namn; Levi är en av de tolv apostlarna, mer känd för eftervärlden som Matteus. Det samtal som beskrivs ligger i tid efter korsfästelsen och handlar om hur apostlarna ska kunna fortsätta sprida evangeliet som Jesus hade förkunnat.
Det som jag tagit fasta på i denna text är de två bröderna Petrus och Andreas uttalade tvivel på att det Magdalena säger är sanning och deras ifrågasättande av hennes tillförlitlighet i egenskap av kvinna.
När jag läser den gamla texten får min fantasi och mitt engagemang energi! Kan det vara Magdalena själv som har skrivit ner redogörelsen av samtalet, eller någon av lärjungarna? Manuskriptet i sin helhet ger mig en bild av en högst initierad och engagerad kvinna, som av allt att döma stod Jesus väldigt nära. Det faktum att de skrifter som slutligen togs med i Bibeln, beskriver henne som en marginaliserad och syndfull bifigur, fick mig att gå vidare och skriva romanen om det liv hon och Jesus mycket väl kan ha levt tillsammans, beskrivet i sin helhet, utan mäktiga kyrkofäders censur.

”De sörjde och grät och sade: ”Hur skall vi kunna gå till hedningarna och förkunna evangeliet om Människosonens rike? När inte han skonades, skulle då vi skonas?”
Då reste sig Maria upp och hälsade dem alla och sade till sina bröder: ”Gråt inte och sörj inte och frukta inte, ty hans nåd kommer att vara med er och försvara er. Låt oss i stället prisa hans storhet, ty han har förberett oss och gjort oss till människor.” När Maria sagt detta, ljusnade deras sinnelag och de började diskutera Frälsarens ord.”

Här följer en redogörelse för en uppenbarelse som Magdalena hade, där Jesus talade till henne. Efter att hon berättat om synen för lärjungarna kommer deras reaktioner på det hon sagt:

”När Maria hade sagt detta tystnade hon, ty det var så långt som Frälsaren hade talat till henne. Men Andreas sade till bröderna: ’Säg vad ni tror om det hon säger, ty jag tror inte att Frälsaren sagt detta. Helt visst är dessa läror främmande tankar.’

Petrus svarade och vände sig också emot henne beträffande dessa ting, och han frågade dem angående Frälsaren: ”Talade han verkligen hellre i hemlighet med en kvinna än öppet med oss? Ska vi då alla vända om och lyssna till henne? Föredrog han henne framför oss?”

Då började Maria gråta och sade till Petrus: ”Min broder Petrus, vad tror du? Tror du att jag har tänkt ut detta i mitt hjärta eller att jag ljuger om Frälsaren?”

Levi svarade och sade till Petrus: ”Petrus, du är alltid hetsig. Nu ser jag att du angriper kvinnan på samma sätt som motståndarna. Men om Frälsaren gjorde henne värdig, vem är då du att avvisa henne? Helt visst känner Frälsaren henne mycket väl. Det är också därför han älskade henne mer än han älskade oss. Låt oss i stället känna skam och ikläda oss den fullkomliga människan […] forma oss så som han befallde oss, och förkunna evangeliet, utan att ge någon ytterligare lag eller någon ytterligare föreskrift utöver de bud som Frälsaren sade.”

(Texten är ett utdrag ur en översättning av Thor-Leif Strindberg.)

Läs mer om Magdalenas liv tillsammans med Jesus i ”Magdalena – Yeshuas ljus”!