Publicerad den Lämna en kommentar

Stötte Kleopatra huvudet i glastaket?

Bild av Kleopatra

När jag som knappt 30-åring fick en chefsposition i en för övrigt manlig ledningsgrupp, kommenterade min VD mitt utseende och besökare tog för givet att jag var sekreterare och bad mig om kaffe. Jag kan konstatera att jag under mitt arbetsliv har upplevt alla varianter av de knep som Berit Ås namngav som härskartekniker på 70-talet. Frågan är om de är äldre än så?

Länge har kvinnor vittnat om ett osynligt ”glastak” som förminskat dem och hindrat dem från att göra karriär. Anna Kinberg Batra och Mona Salin är två exempel på en lång rad av kvinnor som stått som förlorare i kampen om de högsta posterna i maktens värld. När det börjar blåsa på toppen är kvinnan i regel mycket mer ensam och utsatt än en man i samma position, som oftare har ett beskyddande nätverk av kostymklädda män i kulisserna. Makt och karriär har helt enkelt under överblickbar tid varit manligt kodade företeelser och arbetslivets spelregler har därför utformats för män. Under 1900-talet började kvinnorna få utökade rättigheter till utbildning och yrkesverksamhet på flera områden, men det dröjde ändå till 1957 innan den första kvinnliga polisen antogs och tre år till innan den första kvinnan prästvigdes, för att nämna några exempel.

Ett annat fält som länge varit manligt kodat är det vetenskapliga området. Jag läste alldeles nyligen i en lärobok i historia om upptäckter och forskning. Boken hade visserligen cirka tio år på nacken, men jag förbluffades ändå av att den bara gav exempel på manliga vetenskapsmän. Den tvåfaldiga nobelpristagaren Marie Curie nämndes till exempel inte med ett ord.

Det är väl ingen av er som tror att normerna som gör så stor skillnad på vad en man och en kvinna får lov att göra med sina liv är sentida företeelser? När Kleopatra för mer än 2000 år sedan, år 51 före vår tideräknings början, efterträdde sin far Ptolemaios XII på Egyptens tron, var det i rollen som drottning. Själv var hon 18 år och brodern som formellt var landets farao, Ptolemaios XIII, var bara 10 år gammal. Under den första tiden verkar det som att Kleopatra gjorde vad hon kunde för att regera landet. Hon tog sig tillnamnet Filopator ”den som älskar sin far”. Titeln signalerade att den nya drottningens avsikt var att fortsätta sin fars politiska strävanden. Det skulle dock visa sig att hon skulle ha all anledning att vara på sin vakt. I kulisserna fanns diverse makthungriga personer och lismande strebrar som hade överlevt deras far och som nu såg sin chans till ökat inflytande genom den lätt manipulerbare pojk-faraon. Rådgivarna insåg dock inom kort att det var något helt annat att försöka styra en ung kvinna, än att påverka en tioårig pojke.

Snart kom den unga drottning Kleopatra i allvarlig konflikt med anföraren för de romerska trupper som den förre faraon hade anlitat för att skydda tronen. Det visade sig att denna osämja skulle leda till Kleopatras maktförlust. Omkring år 48 f v t beslöt en sammansvärjning av rådgivare sig för att utnyttja hennes konflikt och göra den mer lättmanövrerade Ptolemaios till ensam härskare utan sin syster. Kleopatra tvingades fly för sitt liv från palatset i Alexandria.

Samma höst blev Egypten indraget i det romerska inbördeskriget när fältherren Pompejus flydde till Alexandria undan Julius Caesars förföljande styrkor. Pompejus hade några år tidigare gett Kleopatras far militärt stöd och räknade nu med beskydd undan Caesar. Men i stället för att skydda romaren, lät den unge faraons rådgivare hugga huvudet av honom, i tron att det skulle glädja Caesar. När han några dagar senare fick se Pompejus avhuggna huvud blev han emellertid rasande. Så behandlade ingen en konsul av Rom, även om det råkade vara en ovän och därför tog Caesar upp striden mot regimen i den egyptiska huvudstaden. Det var då Kleopatra såg sin chans att återvinna sin makt, och hon lämnade Syrien där hon hade sökt skydd.

För att göra en lång historia kort så fick hon Caesars hjälp att oskadliggöra broderns förmyndare och få tronen tillbaka. Men hon vann inte bara landets tron igen, hon vann också Caesars hjärta och kom året därpå att föda honom en son, Kaisarion. Den gången fick hon sina planer raserade i och med mordet på Caesar tre år senare.

Detta är bara början av Kleopatras långa maktkamp, som slutade i katastrof femton år senare vid sidan av hennes nästa livs- och stridspartner, romaren Marcus Antonius. I samband med den slutliga uppgörelsen om Romarriket fick hon sannerligen uppleva antikens glastak när hennes makes förtrogna försökte sparka ut ”den liderliga slampan” ur krigsledningen. Propagandabilden som fiendesidan spred av henne var den om en kvinna som genom förförelse, sex och dunkla konster fick maktens män att falla. I verkligheten var hon ett kompetent och erfaret statsöverhuvud i det mäktigaste av riken vid sidan av Rom. Hon ställde Egyptens fullt utrustade flotta och stridande styrkor till Marcus Antonius förfogande, stod för hela materielförsörjningen av krigståget och bidrog med en enorm krigskassa med ursprung i Nildeltats mylla. Det enda hindret för att få de allierades stöd och förtroende att föra striden till seger var hennes kön: kvinna.

När stridsdammet skingras står hennes 10-åriga barn, tvillingparet Kleopatra Selene och Alexander Helios, föräldralösa. Deras tuffa kamp för överlevnad i den romerska kejsarens fångenskap, drömmarna om att rentvå föräldrarnas nedsvärtade rykte och planerna på att utmana kejsare Augustus själv, kan du läsa om i min senaste historiska roman Månen är solens syster.

Sugen på att få veta mer om Kleopatra, barnen och Månen är solens syster? Titta under På gång och välj bland tillfällena!

Bild av Kleopatra
Kleopatra så som hon kan ha sett ut.

(Lanseringsfest den 9 oktober i Bokhandeln i Osby. Därefter finner du den tryckta versionen och ljudboken på nätet där böcker säljs.)

Publicerad den Lämna en kommentar

Författarmöten i det gröna 4 september

Littera-turen 4 september

Lördagen den 4 september arrangeras Littera-turen, som är en litterär tur på cykel i vackra Billesholm vid Söderåsen! Jag är en av sju författare som deltar. Rundan den 4 september har tre teman – Hälsa – Leva Sant – Kvinnohistorier. Deltagandet är kostnadsfritt! Du som vill kan boka mat och hyra cyklar via Travelshop, eller så tar du dig runt på egen cykel och äter medhavd matsäck i det gröna! Självklart kan du välja att ”bara” besöka Norra Vrams prästgård (GPS-koordinater: 56.089718,12.975391) där jag kommer att hålla till:

PROGRAM Norra Vrams prästgård

Gustav Henrik Mellins antikvariat är öppet kl 10-13.

Kl 12.30 Berättar jag om min historiska roman om Magdalena, där hon själv berättar om sitt liv vid Jesus sida, kallad Yeshua i min skönlitterära version.

Kl 13.30 visar jag upp min rykande färska, nytryckta roman ”Månen är solens syster” om Kleopatra och hennes tvillingbarn Kleopatra Selene och Alexander Helios, som tio år gamla blir föräldralösa och förs som fångar till det kejserliga palatset i Rom.

FORTSÄTTNING i Annikas trädgård

Kl 14:30 blir det terrassamtal i Annika Andebarks fantastiska trädgård i Billesholm, där hon, jag och Ulrika Jannert Kallenberg pratar om våra kvinnohistorier.

Läs hela programmet med alla intressanta programpunkter med de övriga sex mycket spännande författarna här: Littera-turen den 4 september – ANDEBARK

För dig som inte vill ta dig runt till alla stoppen träffar du alla författarna i trädgården mellan kl 14-15.

Bokbutiken är öppen 13-15.30.

 

Vi ses där!

P.S. Evenemanget är en del av Litteraturrundan som arrangeras i Skåne, Blekinge och Småland samma helg. Det är kostnadsfritt att komma till de olika platserna och lyssna där du träffar författarna. Förslagsvis tar du dig runt med cykel. D.S.

 

 

Publicerad den 1 kommentar

Månen är solens syster i tryckpressarna! Lansering 9 oktober!

Bokomslag Månen är solens syster
Bokframsida till ”Månen är Solens syster”

Året är 30 före vår tideräknings början, då katastrofen drabbar tvillingparet Selene och Helios. De är tio år gamla när de mister båda sina föräldrar Kleopatra VII och Marcus Antonius. Hellre än att låta sig visas upp i motståndarsidans triumftåg ändar förlorarna sina liv, men i deras ställe tar segraren Octavianus barnen med sig som gisslan. Syftet är att uppfostra dem till lojala undersåtar vid hovet i Rom.

Selene blir så småningom drottning i Mauretanien vid Nordafrikas kust medan Helios försvinner ut ur offentligheten för att söka sina rötter och försöka förstå sin egen framtid utifrån profetiornas förväntningar. Minnet av föräldrarnas nederlag och deras svärtade rykte driver båda barnen vidare i sina ambitioner att rentvå dem och inta sina förlorade roller som härskare över Egypten.

Månen är solens syster är en historisk roman skildrad ur förlorarnas synvinkel, samtidigt som romanen har ett existentiellt perspektiv. Utifrån spridda historiska ledtrådar bygger författaren upp tvillingarnas karaktärer så att de till sist står som fullblodiga människor och alternativa vinnare i askan av föräldrarnas förlust.

Publicerad den Lämna en kommentar

Kleopatras tvillingar – profetians svar? Smakprov från ”Månen är Solens syster”

Huvudpersonerna i boken om Magdalena har onekligen starka kopplingar till profetian om en kommande världsfrälsare vid vår tideräknings början, men det fanns fler tolkningar om vem profetian egentligen avsåg. Kleopatras tvillingson är en annan stark kandidat.

Marcus Antonius
kleopatra
Kleopatra VII av Egypten

En av dåtidens mäktigaste par, Kleopatra VII av Egypten och romaren Marcus Antonius, fick år 40 f v t ett tvillingpar tillsammans. Pojken döptes till Alexander och flickan till Kleopatra, men de är oftast omskrivna med sina tillnamn Helios och Selene – solen och månen.

Dåtidens människor var utleda på krig, ockupationer och maktkamp och längtade inte efter något annat än fred! Ryktet gick om en kommande furste, som skulle installeras och fördriva fientliga handlingar för att återställa ordningen i världen och skapa universell fred i solens tecken. Naturen skulle blomstra, lejon och får beta sida vid sida och allting giftigt och eländigt skulle förtvina. Framförallt talades det om ett barn, vars ankomst skulle bli början på en ny tidsålder enligt en annan kosmisk ordning. Tidsandan vibrerade av förhoppningar om ett kommande lyckorike – något alldeles nytt stod för dörren. Det var då tvillingarna föddes.

Pojken blev uppkallad både efter Alexander den store och efter himlakroppen solen, medan flickan fick samma namn som sin framstående farao till mor och solens följeslagare månen; en himlakropp som under århundraden förundrat människor och förknippats med egenskaper som intuition, magi och gudomlig skaparkraft. Man kan inte ta miste på att föräldrarna verkligen ville annonsera ut sina höga förväntningar på de blivande arvingarna för omvärlden. Alexander Helios förutspåddes bli en stor erövrare och solkung med makt över många folk och länder medan Selene antingen förväntades bli drottning vid hans sida, enligt egyptisk tradition om syskonäktenskap, eller bli föremål för ett annat gott gifte.

Juba II av Mauretanien
Staty av kung Juba II av Mauretanien
Staty av drottning Kleopatra Selene av Mauretanien
Staty av drottning Kleopatra Selene av Mauretanien

Den historieskrivning som finns visar att Kleopatra Selene vid 16 års ålder giftes bort med en kung i ett annat nordafrikanskt land, nämligen Juba II av Mauretanien. De två hade något alldeles speciellt gemensamt – de var nämligen båda gisslanbarn till den romerske kejsaren. Det innebär att de som en följd av att deras föräldrar besegrats av Rom, tagits till kejsarpalatset och uppfostrats som gökungar i främmande bo för att sedan strategiskt placeras ut som lydhärskare till kejsaren i det enorma Romarriket.

Selene kom att leva sitt liv i Mauretanien, men hur det gick för hennes solprins till bror nämner bevarade historiska källor ingenting om … som upplagt för en ny roman, förstår ni!

Det fanns en ännu äldre profetia uttalad i Egypten. Den handlade om farao Snofru från 4:e dynastin under Gamla Riket. Han samtalar med en vis man, Neferti, som frågar farao om han önskar höra om historien eller framtiden. Härskaren väljer att blicka framåt och den vise mannen börjar beskriva ett kommande Egypten i kaos, där allt verkar ha gått över styr, men till slut förutspår Neferti en framtida kung som ska återupprätta ordning och lagar over land och riken:

”Som ormen på hans panna dämpar rebellerna runt honom kommer hans murar att skydda Egypten från ondska.”

Det enda vi kan vara säkra på är att Alexander Helios aldrig blev den egyptiske fridsfurste som väntades, men vad blev det av honom då? Jag är i färd med att väva ihop ett manus som kommer att besvara den frågan!

 

P.S. Medan du väntar på Månen är solens syster, kan du alltid läsa ”Magdalena – Yeshuas ljus”. D.S

Publicerad den Lämna en kommentar

I stället för att resa …

sök dina rötter och lär av din historia!

I sommar lär vi varken kunna resa över riksgränser eller korsa kontinenter, men fara i tiden med hjälp av minnen och fotografier, finns det inget som hindrar oss att göra. Utöver att det är spännande att söka i sitt förflutna, kan det hjälpa oss att bättre uppskatta det vi har idag och att förstå våra egna liv.

Jag skriver just nu på en roman där ett syskonpar forskar i sina rötter. De vill förstå sin situation och kunna påverka sin framtid i linje med familjens historia. Det handlar om Kleopatras tvillingbarn Selene och Helios. De föddes för 2 060 år sedan i ett land långt borta och visst kan det tyckas att deras liv var milsvitt annorlunda från vår tillvaro. Men ändå kan jag se flera likheter med vår egen nutid. Tidsandan var turbulent, människor var på flykt och de här syskonen tvingades växa upp utan sina föräldrar hos främlingar i ett nytt land. Världsläget präglades av maktkamper och politiska oroligheter och döden svävade över människorna både som hot från angripande motståndare och i form av smittor som svepte över kontinenter och blint skördade sina offer, gamla som unga. 

Liksom barnen i min berättelse har också jag börjat blicka tillbaka i mina egna släktled. En kusin till min mor gick bort för en tid sedan och lämnade hela sitt släktarkiv med foton, brev och lagfarter över hus och egendomar till mig, från en svunnen tid. Huset som omskrevs i dokumenten var min mormors fars, det låg i Vä, där jag också hade min barndom, fast då helt ovetande om min släkting Sven Mårtensson och hans liv. Jag hade sett den stora, svarta familjegraven och visste att den hade något med min mormor att göra, det var allt.

Min mormor som ung.
Min mormor som ung.

Men jag har minnen från min barndom av hans yngsta dotter, som gifte sig och levde sitt vuxna liv i sydöstra Blekinge. Det är därifrån jag minns min mormor Hanna, från saftkalas med drömtårta och middagar med kokt gädda och pepparrotssås kring köksbordet. Jag var nio år när hon dog och för mig var hon då en gammal kvinna. Att hitta ett kuvert med åldriga negativ bland arvegodset, och ur dem kunna framkalla en bild på en ung Hanna i sommarklänning, springandes på en grusplan en sommardag, var smått omtumlande. Jag kände igen henne från mina minnesbilder och från andra foton från min barndom och minnena fick nytt liv.

I boxarna jag fick överta fann jag noggrant paketerade bröllopsinbjudningar, dödsannonser, handskrivna brev och foton både från fotoateljéer och från någon lådkamera.
År 1897 gifte sig Elna och Sven, samma Sven vars namn står på familjegraven. De var släkt med varandra på håll och det bestämdes att de skulle få ta hand om gården Bymöllan i Vä under förutsättning att de gifte sig med varandra.

Min mormors föräldrar och bror.
Min mormors föräldrar och bror.

Bilderna från Svens och Elnas bröllop skildrar glädje, och jag hittar ett ateljéfoto på det unga paret och en liten gosse, taget några år senare, men nästa fynd i boxen får hjärtat att snörpa. Det är ett svartkantat brev med en inbjudan till den lille Nils-Martins begravning. Deras första son dog i en ålder av två och ett halvt år i sviterna efter en elak infektion, strax efter att fotot togs.

Mormor med syskon.
Mormor med syskon.

År 1904 föddes min släktings mamma Karin och sedan blev det dags för min mormor Hanna att komma till världen 1907, följd av två yngre bröder med två års mellanrum. Jag hittade också ett foto på dessa fyra syskon och det slår mig hur lik min då 11-åriga mormor är en av mina egna döttrar. Släktdragen lyser uppenbara på den 102 år gamla bilden.

I bildskatten finns också ett kort från Ronneby brunn på tjugotalet, dit barnens mor Elna hade rest för sin hälsas skull. När det sedan blev dags för Hanna att gifta sig 1931 med en elev på lantbruksskolan i Önnestad, bar hon svart klänning, för Elna hade gått bort året innan. Jag minns fotot från min morfars skrivbord och att jag tyckte det var konstigt med en svart brudklänning. Efterforskningar i lysningsregister har visat att Hanna och Hugo gifte sig i Vä kyrka, där också Elna blev begravd 1930. Om detta hade jag inte heller någon som helst aning när jag och min man gifte oss i samma kyrka många decennier senare.

I stället för att resa
Mormors mormor och morfar.

Det allra äldsta foto jag hittat är en förstoring i form av en oval tavla. Det föreställer ett äldre par, med stelnade ansikten fotograferade i svartvitt. Jag tog hand om tavlan när jag hittade den i min släktings förråd vid lägenhetstömningen. Jag skäms lite när jag medger att den främsta anledningen till mitt intresse var att jag tyckte det var en fin gammal ram. När jag sedan började leta i mitt material fann jag samma par på andra foton. De visar sig vara Karna och Hans Nilsson, Elnas föräldrar och alltså min mormors mormor och morfar! Nu hänger tavlan med det inramade porträttet på väggen i vårt matrum.

Insikten jag får av allt detta är att vetskapen om släktingar längre tillbaks än två generationer ofta är förbluffande liten. Hade jag inte haft dessa foton och dokument hade jag fortfarande inte vetat mer än att det fanns en familjegrav i Vä med namnet Sven på. Nu har jag i stället blivit den som förvaltar denna gravplats, tänder ljus i adventstid och pryder med en blomma på sommaren. Det känns rätt och bra att gå dig och skänka dem en tanke, mina alldeles egna förfäder och -mödrar. Jag kan inte låta bli att undra om de någon gång fantiserade om sina barnbarnsbarn …

Men, detta är ju min upplevelse. På vilket sätt skulle den kunna intressera er, läsare av denna krönika? Jo, jag tänker att när vi denna sommar inte kan flyga och fara världen runt i jakt på upplevelser och nya minnen, skulle vi i stället kunna utforska gamla, och dessutom skaffa en bättre förankring i våra liv genom att blicka bakåt. Alla har det inte lika serverat som jag, det förstår jag, men kanske har du i alla fall ett åldrigt fotoalbum eller en skolåda från vinden som du fått av gamla farmor? Damma av lådan eller bläddra i det där albumet och tag reda på vilka dina rötter är. Och är du så lyckligt lottad att du har någon som fortfarande kan berätta om bilderna eller tidningsklippen, så passa för allt i världen på att fråga!

Publicerad den Lämna en kommentar

Maria Magdalenas evangelium – ett dokument över ojämställdhet i historisk tid

När jag skrev min historiska roman ”Magdalena – Yeshuas ljus”, inspirerades jag bland annat av Maria Magdalenas evangelium, vilket för övrigt Marianne Fredriksson också lär ha gjort till sin roman ”Enligt Maria Magdalena” utgiven 1997.

Foto från filmen om Maria Magdalenas liv med Rooney Mara och Joaquin Phoenix.

Maria Magdalenas evangelium

Men vad är då detta för gammal text? Jo, i slutet av 1800-talet kom ett historiskt manuskript i form av en åldrig papyrusrulle ut på antikmarknaden i Kairo. Rullen, som är skriven på koptiska och daterad till 400-talet vår tid, går i nutid under namnet Maria Magdalenas evangelium. Rullen kom senare till en tysk forskare, som tog handskriften till Berlin. Utöver detta exemplar, som sedan dess kallas Papyrus Berolinensis, har ytterligare två avskrifter av samma evangelium hittats på andra ställen i världen. Eftersom texten inte ingår i de samlade bibelskrifterna, kallas den för en gnostisk skrift. Ordet gnosticism kommer från gammalgrekiskan och betyder ”att ha kunskap” och är en samlingsterm för olika religiösa idéströmningar med flertusenåriga anor. Ingen av de tre kända kopiorna är fullständiga, men genom att väga ihop de olika delarna går det i alla fall att förstå huvuddelen av innehållet.

I utdraget nedan är det Maria Magdalena som talar med ”sina bröder” det vill säga lärjungarna. Petrus, Andreas och Levi nämns vid namn; Levi är en av de tolv apostlarna, mer känd för eftervärlden som Matteus. Det samtal som beskrivs ligger i tid efter korsfästelsen och handlar om hur apostlarna ska kunna fortsätta sprida evangeliet som Jesus hade förkunnat.
Det som jag tagit fasta på i denna text är de två bröderna Petrus och Andreas uttalade tvivel på att det Magdalena säger är sanning och deras ifrågasättande av hennes tillförlitlighet i egenskap av kvinna.
När jag läser den gamla texten får min fantasi och mitt engagemang energi! Kan det vara Magdalena själv som har skrivit ner redogörelsen av samtalet, eller någon av lärjungarna? Manuskriptet i sin helhet ger mig en bild av en högst initierad och engagerad kvinna, som av allt att döma stod Jesus väldigt nära. Det faktum att de skrifter som slutligen togs med i Bibeln, beskriver henne som en marginaliserad och syndfull bifigur, fick mig att gå vidare och skriva romanen om det liv hon och Jesus mycket väl kan ha levt tillsammans, beskrivet i sin helhet, utan mäktiga kyrkofäders censur.

”De sörjde och grät och sade: ”Hur skall vi kunna gå till hedningarna och förkunna evangeliet om Människosonens rike? När inte han skonades, skulle då vi skonas?”
Då reste sig Maria upp och hälsade dem alla och sade till sina bröder: ”Gråt inte och sörj inte och frukta inte, ty hans nåd kommer att vara med er och försvara er. Låt oss i stället prisa hans storhet, ty han har förberett oss och gjort oss till människor.” När Maria sagt detta, ljusnade deras sinnelag och de började diskutera Frälsarens ord.”

Här följer en redogörelse för en uppenbarelse som Magdalena hade, där Jesus talade till henne. Efter att hon berättat om synen för lärjungarna kommer deras reaktioner på det hon sagt:

”När Maria hade sagt detta tystnade hon, ty det var så långt som Frälsaren hade talat till henne. Men Andreas sade till bröderna: ’Säg vad ni tror om det hon säger, ty jag tror inte att Frälsaren sagt detta. Helt visst är dessa läror främmande tankar.’

Petrus svarade och vände sig också emot henne beträffande dessa ting, och han frågade dem angående Frälsaren: ”Talade han verkligen hellre i hemlighet med en kvinna än öppet med oss? Ska vi då alla vända om och lyssna till henne? Föredrog han henne framför oss?”

Då började Maria gråta och sade till Petrus: ”Min broder Petrus, vad tror du? Tror du att jag har tänkt ut detta i mitt hjärta eller att jag ljuger om Frälsaren?”

Levi svarade och sade till Petrus: ”Petrus, du är alltid hetsig. Nu ser jag att du angriper kvinnan på samma sätt som motståndarna. Men om Frälsaren gjorde henne värdig, vem är då du att avvisa henne? Helt visst känner Frälsaren henne mycket väl. Det är också därför han älskade henne mer än han älskade oss. Låt oss i stället känna skam och ikläda oss den fullkomliga människan […] forma oss så som han befallde oss, och förkunna evangeliet, utan att ge någon ytterligare lag eller någon ytterligare föreskrift utöver de bud som Frälsaren sade.”

(Texten är ett utdrag ur en översättning av Thor-Leif Strindberg.)

Läs mer om Magdalenas liv tillsammans med Jesus i ”Magdalena – Yeshuas ljus”!

 

Publicerad den Lämna en kommentar

3 goda ting – miljöhänsyn, hälsa och lycka!

Kan upplevelsen att ta sig till jobbet bli mer positiv än så här …?

Att ta cykeln till jobbet och slippa dåligt klimatsamvete för att ta bilen utan att samåka med någon, eller slippa stressa till bussen för att inte missa nästa avgång? Och på köpet få träning och en naturupplevelse som fyller lungorna med krispig morgonluft och sinnet med vackra vyer!  Miljöhänsyn, hälsa och lycka!
Titta bara!

miljöhänsyn, hälsa och lyckauppgångMin utsikt från cykelsadeln.

… för att inte tala om att ta sig hem!

Publicerad den 2 kommentarer

Tänk nytt – de tomma lokalerna ger nya möjligheter

tänk nytt de tomma lokalerna ger nya möjligheter

Lotta Persdotters krönika. Källa: Kristianstadsbladet

Artikeln var införd 21 februari i Kristianstadsbladet.
Människors behov av kläder, bruksföremål och försörjning har inte minskat, det är sätten som dessa behov ska lösas på som behöver förändras. I naturen kommer ny växtkraft ur det vissna. På samma sätt kan ny verksamhet blomstra på tomma butiksytor. Tänk nytt – de tomma lokalerna ger nya möjligheter!

Tillväxt till varje pris – tänk nytt
Målet för vår samhällsekonomi har länge varit värdeökning av producerade varor och tjänster med stigande BNP. Men, en ensidig ökning inom ett område tär alltid på andra tillgångar, särskilt om produktionen inte styrs av människors verkliga behov! Enorma reor i butikerna är ett kvitto på en massiv överproduktion av varor som helt enkelt inte efterfrågas. Efter 47 år slår H&M-butiken i Kristianstads stadskärna igen och de tomma skyltfönstren verkar nu vara i majoritet. Men denna stad är långt ifrån ensam, det har bara gått extra fort just där på grund av närliggande överetableringar. Det är tydligt att fler butiker med samma utbud inte är vad våra samhällen behöver. Den kloke Einstein sa: Definitionen av dumhet är att göra mer av samma sak och förvänta sig nya resultat. Nu är det med andra ord läge att tänka nytt!

I min roll som verksamhetsutvecklare har jag ofta tänkt att det hade varit fantastiskt att få bygga en helt ny organisation i stället för att försöka ändra på den gamla, sega strukturen. Jag anser att våra närsamhällen är nära den punkten just nu. Det är dags för tänkande och entreprenörskap av ett helt nytt slag!

Vilka är då människors verkliga behov?
Självklart behöver vi kläder och naturligtvis vill vi känna oss både personliga och snygga. Att möta planetens behov måste inte alls innebära klädmodets död, snarare dess återupplivning genom att kläder får en högre användningsgrad. Genom smart hantering kan nya produkter återfödas ur gamla material när kläderna slitits ut.

Det var länge sedan jag själv slet ut ett plagg, ändå växer min egen garderob, hrm … Jag läser om Klädoteket som erbjuder uthyrning månadsvis. I stället för att märka kläderna med prislappar delas de in i poängsatta kategorier. En tröja ”kostar” 100 poäng, en jacka 150 och designerplagg 200. För en bestämd månadskostnad kan jag välja att hyra kläder för 300 eller 500 poäng, för att nästa månad byta ut dem till andra. Tvätten tar dessutom Klädoteket hand om – perfekt! Behovet bakom mina impulsköp skulle kunna tillfredsställas utan att garderoben fylls på. Jag tänker att om min närmaste stad hade ett Klädotek, skulle jag absolut gå dit.

Tänk cirkulärt i stället för linjärt – tomma lokaler skapar nya möjligheter
Saker som behövs mer sällan, som en borrmaskin för att sätta upp den nya hyllan jag köpt på second hand eller en skidutrustning till veckan i fjällen, skulle jag självklart också vilja hyra, om det bara fanns ett ställe att göra det på i min närhet förstås. Det är nu jag inser vilka möjligheter de lediga lokalerna längs Storgatorna ger. Detta är ett paradigmskifte! Slit och släng-mentaliteten är linjär: vi köper, använder ett kort tag och slänger sedan på tippen. Om vi i stället tänkte cirkulärt skulle fler saker kunna göra nytta längre. Tänk bara på det trasiga blixtlåset i väskan eller jackan. I stället för att kasta bort och köpa nytt kunde livslängden förlängas om dragkedjorna byttes ut eller skorna klackades om. Det öppnar marknaden för yrkeskunniga hantverkare som kunde få sin försörjning säkrad samtidigt som konsumtionsmönstren växte sig hållbara och mer cirkulära.

Behov av förflyttning
Ett annat område där det finns potential till förbättring är hur vi tar oss till och från jobbet. Kollektivtrafik i all ära, men tågrälsens utbredning är begränsad och bussen stannar inte i varje by. Jag skäms när jag ser hur många med mig som ensamma tar bilen till jobbet, låter fordonet stå på parkeringen, obrukat i 8,5 timme, för att sedan ta sin ensamma förare hem igen. Där tycker jag arbetsgivarna ska ta initiativet och stimulera samåkning på samma sätt som till exempel stegräknarkampanjer arrangeras. I större byar och städer bör naturligtvis bilpooler nyttjas och byggas ut och mindre eller säsongsbetonade fordon som cyklar, barnvagnar, skateboards, rullskridskor skulle också kunna sambrukas på ett helt nytt sätt. Dessa prylar tar lite utrymme, men ytor finns ju som bekant lediga lite varstans.

Boende med gemenskap
Med ännu mer nytänk kan också mer djupgående behov mötas. Gemenskap är ett grundläggande behov hos oss människor. I dag har vi 38 % ensamhushåll i Sverige. Vi har också en utbredd psykisk ohälsa. Graden av ofrivillig isolering i samhället skulle kunna minskas genom ett ökat utbud av boendealternativ. Jag såg nyligen ett inslag på tv om ett socialt hus. Det var inget kollektiv i 70-tals stuk utan ett nybyggt lägenhetshus där ensamma äldre och yngre med olika bakgrund bodde i var sin lägenhet, men hade en överenskommelse om att träffas ett par timmar i veckan. De tog en fika, gick en promenad eller hjälpte varandra att byta lampor eller laga kläder. En pigg nittioåring som hade fått ny vänskap och en student som ville öka kunskaperna i sin svenska dialekt, vittnade positivt om boendet, som ömsesidigt förgyllde deras tillvaro. Andra effekter är minskade samhällskostnader genom ökad trygghet, tillit och integration mellan åldrar och kulturer.

Ordens påverkan
Vi har fått nya begrepp i vår vokabulär: klimatångest, koldioxidbanta och flygskam. Det är knappast några positiva ord som lyfter och manar till handling, men en nedåtgående spiral kan vändas av gemensamma krafter. Kom ihåg att alla ord i regel har sin motsats. I stället för att låta mig tyngas av kollektiv ångest och skam, vill jag ta inspiration av nya rörelser, bli klimatsmart, börja ägodela och skapa nytt liv för mina prylar i stället för att slita och slänga! Visst är vi små myror i en myrstack, men för varje myra som vänder in på en ny stig breddas vägen och det är faktiskt vi som bestämmer vart den leder! Återigen vill jag citera Einstein som sa: ”Sträva inte efter att vara framgångsrik, utan hellre efter att vara värdefull”. Genom att skapa värde kommer nämligen framgången på köpet! Så i stället för att oja oss över tomma butikslokaler och öde gator i city, låt oss gå samman och handla på nya sätt!

av Lotta Persdotter

publicerat i Kristianstadsbladet 21 februari 2020 ”Kristianstad – hög tid för förändring och förnyelse”

Publicerad den Lämna en kommentar

M-Magasins debutantporträtt: Lotta Persdotter

Hon skriver om glömda kvinnor

Lotta öppnar dörren till Magdalenas värld! 

M-Magasins debutantporträtt handlar i nummer 1 2020 om författaren till Magdalena – Yeshuas ljus. Lotta Persdotter insåg att det inte går att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett nytt resultat! Så i stället för att skicka in sitt fjärde bokmanus till  olika förlag och invänta tummen upp eller ner – risken är uppenbart mycket stor för en ”okänd” debuterande författare att få det senare – anmälde hon sig till det nätbaserade projektet BB2019. Det står för ”Från Bokidé till Bokmässa 2019”.  Under året som gått har hon startat det egna förlaget Åbackabok, gett ut sin bok ”Magdalena – Yeshuas ljus”, som finns att köpa i de flesta nätbokhandlar och i Akademibokhandelns butik på Västra Storgatan i Kristianstad, och BLIVIT FÖRFATTARE!

Hennes bok handlar om Magdalena och Yeshua. De historiska förebilderna är Maria Magdalena och Jesus och boken bygger på evangeliernas händelser och persongalleri, men där slutar likheterna. Lottas bok är en skönlitterär roman om Magdalenas liv och om hennes betydelse i relationen med Yeshua. I Magdalenas berättelse fylls tomrummet vid hans sida ut och skildringen blir hel och en helt annan! I Lottas version av deras liv skingras illusionerna kring underverk och övernaturliga händelser och hon sätter ord på flera tabun. Berättelsen cirklar kring Magdalenas och Yeshuas kamp för sin lära och för sin kärlek, men i kärnan ligger Magdalenas egen kamp om att bli respekterad som kvinna i en strängt mansdominerad tillvaro. Lotta öppnar helt enkelt dörren till Magdalenas värld!

Jag har fått otroligt mycket stöttning av en entusiastisk omgivning! Just nu har jag två kommande bokprat med läsecirklar inbokade. Det är fantastiskt att samtala med sina läsare, fortsätter Lotta. Det ger mig ett kvitto på mitt engagemang som författare och på att jag faktiskt har lyckats förmedla bilder och tankar genom berättelsen om mina figurers liv. Det som fascinerat mig mest är att läsarna har gjort associationer till sina egna livsberättelser och kopplat på de egna erfarenheterna till berättelsen, som på så vis blir en ny helhet för varje läsare. En kvinna berättade till exempel för mig hur hon hade återupplevt delar av sin egen barndom, som hon tillbringade i klosterskola. Det är en ödmjuk känsla att inse att min berättelse kan tränga in i människors inre världar.

Alla Lottas manus har handlat om starka kvinnor som genom historien marginaliserats och mer eller mindre glömts bort eller fått ett svärtat eftermäle. Hon har skrivit om Pandora, kvinnan i den grekiska mytologin, som har belagts med skulden för all världens olycka; den kvinnliga faraonen Hatshepsut, vars existens så gott som fullständigt glömdes bort när hennes namn, bilder och inskriptioner på tempelväggar målmedvetet hackades bort och slogs sönder av efterföljande konkurrenter om makten och om eftervärldens hågkomst; Kleopatra Selene, dottern till den Kleopatra VII som eftervärlden känner, men som drabbades hårt av de segrande romarnas maktfullkomlighet.

I sin yrkesvardag jobbar Lotta med jämställdhetsfrågor i offentlig sektor, men är i grunden ingenjör och vet vad det vill säga att utsättas för härskartekniker på manligt dominerade arbetsplatser. Nästa bokidé handlar om Salvador Dalís hustru Gala, en kvinna som befunnit sig i skuggan av sin framgångsrike man, avslöjar Lotta. Åtminstone har jag börjat köpa på mig böcker om konstnärsparet. Det är så det utvecklas, författarskapet. Det lever sitt eget liv utan utstuderad och strategisk planering, skrattar Lotta. Figurerna bara dyker upp i mina tankar och så är ett nytt researcharbete i gång!

Vi får väl se hur det går!

(Texten är en utökad version av Debutantporträttet i M-Magasin!)

Publicerad den Lämna en kommentar

Skrota A-mannen!

Du som inte har tillgång till papperstidningen eller någon inloggning som prenumerant kan läsa min artikel här:

Helt nyligen lyssnade jag på Länsstyrelsens presentation av aktuell, svensk jämställdhetsstatistik. Bilden som sakta men säkert växte fram i mitt medvetande visade ett samhälle med en slagsida mellan könen på, vågar jag säga, alla områden. Hur kan det vara så skevt år 2019?

SCB:s yrkesregister visar upp en ytterst tudelad arbetsmarknad med många stora, närapå enkönade yrkesgrupper av snickare, fordonstekniker och städledare i den manliga vågskålen och vård-, förskollärar- och hemservicepersonal i den kvinnliga. När det kommer till chefskap är männens andel bland politiker, högre ämbetsmän och Vd:ar mer än fyra gånger så stor som kvinnornas. Endast inom skola och hälso- och sjukvård är majoriteten av cheferna kvinnor. När slutligen lönegapet på den svenska arbetsmarknaden redovisas och det framgår att en genomsnittlig kvinna i Sverige tjänar ihop 2,9 miljoner kronor mindre under sitt arbetsliv än en genomsnittlig man, blir jag upprörd på riktigt!

På hemväg från presentationen gick jag ett ärende inom bokhandeln. Något färgglatt pockade på min uppmärksamhet och jag stannade till vid en hylla med inbundna seriemagasin. Där såg jag huvudpersoner som Asterix, Tintin, Lucky Luke, MAD, Snobben & Karl och Kalle & Hobbe, omslag med män med andra män eller med djur – Idefix, Milou, Snobben och Hobbe (som är en tiger). Endast två kvinnor förekom i detta breda utbud av seriemagasin. Det var ”Linda och Valentin” vars omslag uppvisade en djupt urringad och mycket lättklädd kvinna tillsammans med en fullt påbyltad man i någon sorts astronautdräkt. Den andra kvinnan hittade jag på omslaget till ”Ankeborg, Havets drottning” i form av en sjöjungfru med giftig blick och en kopplad haj med sylvassa tänder vid handen. Det är klart, är det med sådana förebilder våra uppväxande släkten matas är det kanske inte så konstigt att flickor och pojkar formas till helt olika varelser?

Vad säger vetenskapen om det här då? Historikern och professorn Yvonne Hirdman har tagit fram formler för stereotyperna Man och Kvinna så som deras roller har betraktats genom tiderna. Mannen har genomgående utgjort normen, och betecknas med stort A, medan kvinnan under antiken var som en formlös skugga vid mannens sida, en icke-man. I nästa formelfas gick kvinnan över till att liknas vid en ofullgången man, ett litet a, där hennes egenskaper tolkades som tecken på underutveckling. Slutligen erkändes hon som kvinna med ett eget kön = B, men de egenskaper hon ägde var de som mannen helt enkelt inte vill ha, som hushållsarbete och omvårdnad. Mannen å sin sida präglades av det som kvinnan bedömdes sakna, nämligen förstånd, tankekraft och intellekt. Under 1800-talet varnades männen uttryckligen för att låta kvinnorna läsa. Uppfattningen var att det skulle dra kraften från äggstockarna och i värsta fall göra henne steril, skriver Hirdman.

Med en sådan teori som bakgrund, tänker jag att Länsstyrelsens statistik kanske inte är fullt lika överraskande. Håll med om att formlernas innebörd, som för några hundra år sedan uppfattades som sanna, idag är smått skrattretande. Men skrattet stelnar snabbt på mina läppar när jag minns att även om kvinnor både får läsa och skriva idag, ligger de fortfarande långt efter när det gäller position och värde i samhället, vilket det genomsnittliga lönegapet på 2,9 miljoner är ett otvetydigt bevis på.
Det är så oerhört många förlegade normer, förväntningar och föreställningar som formligen fortfarande impregnerar vår kultur och jag har en teori om hur uppfattningarna har blivit så totalt genomsyrande. Under en mycket lång rad av århundraden fanns det nämligen bara en enda bok att läsa i vårt land.

Jag har under ett par år haft anledning att uppehålla mig en hel del kring en specifik kvinnas förutsättningar, nämligen hon som figurerade i närheten av Jesus i evangelierna, Maria Magdalena. I samband med detta arbete har jag studerat gamla texter, som skrevs från år 50 v.t. och ett stycke in på 100-talet. De samlade texterna genomgick sedan en urvalsprocess och innehållet som skulle komma med i Bibeln fastställdes slutligen år 397 av Athanasius, biskop av Alexandria, på kyrkomötet i Karthago.

Allt eftersom några av de ratade texterna har återfunnits i egyptiska Nag Hammadi 1945 och vid Döda havet 1947, har en annan bild av kvinnan Magdalena vuxit fram. Det visar sig att brev och texter där Magdalena framställts som insiktsfull och betydande har sorterats bort av kyrkomännen. Det så kallade Petrusevangeliet är en av dessa texter som ger Magdalena en framträdande roll. I en annan tidig källa framställs Jesus och Magdalena till och med som ett par och Magdalena omnämns som den person som Frälsaren älskade mest.  Bilden av denna kvinna utmanade sannolikt det mansdominerade biskopsskrået och hon desarmerades genom att förses med ett elakt rykte om att vara en synderska. För att motverka försvagning av det manliga prästerskapets dominans, lyftes i stället andra texter fram som satte kvinnan på plats. I första Timotheusbrevet står att ”Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla.” Det står också att det var kvinnan Eva som lockade Adam till överträdelse i paradiset ”men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse.” I första Korinthierbrevet står: ”Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten.” (Källa: Bibeln.se)

Maktordningen är alltså satt. Kvinnan ska hållas på plats, föda barn och vara tyst! Fram till 1842 när Folkskolan lagstadgades av riksdagen, lärde folk sig läsa ur Bibeln och kyrkoherden kontrollerade att kunskapen hölls vid liv genom husförhör och vid bröllop, dop och inflyttning till byn. Dåtidens män och kvinnor visste helt enkelt vad de hade att förhålla sig till och spåren finns fortfarande kvar i vår kultur.

Så, i stället för att låta oss uppröras av Tintin och de andra superhjältarnas dominans, är det kanske biskop Athanasius vi ska lägga skulden på. Visst känns det skönt att äntligen ha hittat en syndabock, även om detta knappast kommer att hjälpa någon. Men något jag tror hjälper, är att verkligen se dessa mönster och sätta ord på ”det onda”. Först då vet vi ju vad vi har att motverka!

För att få ordentligt gehör för mina tankar, borde jag underteckna min text med ett mansnamn: Jan, Leif eller Stig, men jag väljer att utmana A-mannen och skriver under med:

Lotta Persdotter, jämställdhetsstrateg och författare