Publicerad den Lämna en kommentar

Skrota A-mannen!

Du som inte har tillgång till papperstidningen eller någon inloggning som prenumerant kan läsa min artikel här:

Helt nyligen lyssnade jag på Länsstyrelsens presentation av aktuell, svensk jämställdhetsstatistik. Bilden som sakta men säkert växte fram i mitt medvetande visade ett samhälle med en slagsida mellan könen på, vågar jag säga, alla områden. Hur kan det vara så skevt år 2019?

SCB:s yrkesregister visar upp en ytterst tudelad arbetsmarknad med många stora, närapå enkönade yrkesgrupper av snickare, fordonstekniker och städledare i den manliga vågskålen och vård-, förskollärar- och hemservicepersonal i den kvinnliga. När det kommer till chefskap är männens andel bland politiker, högre ämbetsmän och Vd:ar mer än fyra gånger så stor som kvinnornas. Endast inom skola och hälso- och sjukvård är majoriteten av cheferna kvinnor. När slutligen lönegapet på den svenska arbetsmarknaden redovisas och det framgår att en genomsnittlig kvinna i Sverige tjänar ihop 2,9 miljoner kronor mindre under sitt arbetsliv än en genomsnittlig man, blir jag upprörd på riktigt!

På hemväg från presentationen gick jag ett ärende inom bokhandeln. Något färgglatt pockade på min uppmärksamhet och jag stannade till vid en hylla med inbundna seriemagasin. Där såg jag huvudpersoner som Asterix, Tintin, Lucky Luke, MAD, Snobben & Karl och Kalle & Hobbe, omslag med män med andra män eller med djur – Idefix, Milou, Snobben och Hobbe (som är en tiger). Endast två kvinnor förekom i detta breda utbud av seriemagasin. Det var ”Linda och Valentin” vars omslag uppvisade en djupt urringad och mycket lättklädd kvinna tillsammans med en fullt påbyltad man i någon sorts astronautdräkt. Den andra kvinnan hittade jag på omslaget till ”Ankeborg, Havets drottning” i form av en sjöjungfru med giftig blick och en kopplad haj med sylvassa tänder vid handen. Det är klart, är det med sådana förebilder våra uppväxande släkten matas är det kanske inte så konstigt att flickor och pojkar formas till helt olika varelser?

Vad säger vetenskapen om det här då? Historikern och professorn Yvonne Hirdman har tagit fram formler för stereotyperna Man och Kvinna så som deras roller har betraktats genom tiderna. Mannen har genomgående utgjort normen, och betecknas med stort A, medan kvinnan under antiken var som en formlös skugga vid mannens sida, en icke-man. I nästa formelfas gick kvinnan över till att liknas vid en ofullgången man, ett litet a, där hennes egenskaper tolkades som tecken på underutveckling. Slutligen erkändes hon som kvinna med ett eget kön = B, men de egenskaper hon ägde var de som mannen helt enkelt inte vill ha, som hushållsarbete och omvårdnad. Mannen å sin sida präglades av det som kvinnan bedömdes sakna, nämligen förstånd, tankekraft och intellekt. Under 1800-talet varnades männen uttryckligen för att låta kvinnorna läsa. Uppfattningen var att det skulle dra kraften från äggstockarna och i värsta fall göra henne steril, skriver Hirdman.

Med en sådan teori som bakgrund, tänker jag att Länsstyrelsens statistik kanske inte är fullt lika överraskande. Håll med om att formlernas innebörd, som för några hundra år sedan uppfattades som sanna, idag är smått skrattretande. Men skrattet stelnar snabbt på mina läppar när jag minns att även om kvinnor både får läsa och skriva idag, ligger de fortfarande långt efter när det gäller position och värde i samhället, vilket det genomsnittliga lönegapet på 2,9 miljoner är ett otvetydigt bevis på.
Det är så oerhört många förlegade normer, förväntningar och föreställningar som formligen fortfarande impregnerar vår kultur och jag har en teori om hur uppfattningarna har blivit så totalt genomsyrande. Under en mycket lång rad av århundraden fanns det nämligen bara en enda bok att läsa i vårt land.

Jag har under ett par år haft anledning att uppehålla mig en hel del kring en specifik kvinnas förutsättningar, nämligen hon som figurerade i närheten av Jesus i evangelierna, Maria Magdalena. I samband med detta arbete har jag studerat gamla texter, som skrevs från år 50 v.t. och ett stycke in på 100-talet. De samlade texterna genomgick sedan en urvalsprocess och innehållet som skulle komma med i Bibeln fastställdes slutligen år 397 av Athanasius, biskop av Alexandria, på kyrkomötet i Karthago.

Allt eftersom några av de ratade texterna har återfunnits i egyptiska Nag Hammadi 1945 och vid Döda havet 1947, har en annan bild av kvinnan Magdalena vuxit fram. Det visar sig att brev och texter där Magdalena framställts som insiktsfull och betydande har sorterats bort av kyrkomännen. Det så kallade Petrusevangeliet är en av dessa texter som ger Magdalena en framträdande roll. I en annan tidig källa framställs Jesus och Magdalena till och med som ett par och Magdalena omnämns som den person som Frälsaren älskade mest.  Bilden av denna kvinna utmanade sannolikt det mansdominerade biskopsskrået och hon desarmerades genom att förses med ett elakt rykte om att vara en synderska. För att motverka försvagning av det manliga prästerskapets dominans, lyftes i stället andra texter fram som satte kvinnan på plats. I första Timotheusbrevet står att ”Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla.” Det står också att det var kvinnan Eva som lockade Adam till överträdelse i paradiset ”men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse.” I första Korinthierbrevet står: ”Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten.” (Källa: Bibeln.se)

Maktordningen är alltså satt. Kvinnan ska hållas på plats, föda barn och vara tyst! Fram till 1842 när Folkskolan lagstadgades av riksdagen, lärde folk sig läsa ur Bibeln och kyrkoherden kontrollerade att kunskapen hölls vid liv genom husförhör och vid bröllop, dop och inflyttning till byn. Dåtidens män och kvinnor visste helt enkelt vad de hade att förhålla sig till och spåren finns fortfarande kvar i vår kultur.

Så, i stället för att låta oss uppröras av Tintin och de andra superhjältarnas dominans, är det kanske biskop Athanasius vi ska lägga skulden på. Visst känns det skönt att äntligen ha hittat en syndabock, även om detta knappast kommer att hjälpa någon. Men något jag tror hjälper, är att verkligen se dessa mönster och sätta ord på ”det onda”. Först då vet vi ju vad vi har att motverka!

För att få ordentligt gehör för mina tankar, borde jag underteckna min text med ett mansnamn: Jan, Leif eller Stig, men jag väljer att utmana A-mannen och skriver under med:

Lotta Persdotter, jämställdhetsstrateg och författare

 

Publicerad den Lämna en kommentar

Nu är hon tryckt – MAGDALENA!

Skål för Magdalena – Yeshuas ljus! 
Idag kom den efterlängtade provboken med posten och efter att ha konstaterat att hon var lika fin som jag hoppats på, tack vare mina fantastiskt professionella samarbetsparter: omslagsdesignern Annelie och inlagans formgivare Peter, beställde jag genast 200 exemplar till, med leverans till Bokmässan!

Möt mig på Bokmässan i Göteborg den 27-28 september, eller på lanseringsminglet i anrika Skofabriken, vackert belägen vid Helge å i Knislinge den 12 oktober!

Väl mött!

Lotta

Publicerad den Lämna en kommentar

Historisk kärleksroman om MARIA MAGDALENA

Så här lyder baksidestexten:
I Kana år 30 trolovas den unga kvinnan Magdalena med predikanten Yeshua ben Yosef. Deras liv tillsammans styrs av strikta äktenskapsregler, men efter tålmodig och lång väntan är tiden äntligen inne för dem att dela säng. Tillsammans med tolv män följer Magdalena sedan Yeshua runt om i Galileen. Samtidigt kämpar hon för att finna sin egen plats i kretsen kring Yeshua. Hon vill verkligen vara en del av rörelsen och lämna sitt bidrag, inte begränsas till att bara vara ”Mästarens kvinna”. Vandringarna för dem till den heliga tempelstaden Jerusalem. Yeshuas dragningskraft är stor, och visst lyssnar människorna till hans ord, men för att övertygas kräver de ständigt fler tecken, fler underverk. Magdalena börjar ana att allting inte är vad det verkar vara. Intriger och villospår får mystiken att tätna. Vapen vässas, angivare avlönas och dramatiken djupnar tills situationen slutligen ställs på sin spets. Vad är det egentligen som sker under ytan?

Sugen på att läsa?

Publicerad den Lämna en kommentar

Vem var MARIA MAGDALENA?

Evangelierna ger oss inte någon djupare beskrivning av Maria Magdalena: Hon ingick i en grupp kvinnor, som följde Jesus. Hon kom att bli vittne till korsfästelsen och var den första av alla att möta Jesus när han lämnat graven.
Det berättas också att Jesus hade drivit ut sju demoner ur Maria Magdalena. Detta kan tolkas som att hon varit besatthet av djävulen och alltså varit en synderska. Under det femte och sjätte århundradet identifierar den romerska kyrkan henne med synderskan, kvinnan som i Simon Fariséns hus, tvättade Jesu fötter med sina tårar.
I Lukasevangeliet ger Jesus den syndiga kvinnan ” (…) förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek.”

Men var Magdalena verkligen en fallen kvinna? Marianne Fredriksson skriver till och med i sin fiktiva berättelse ”Enligt Maria Magdalena” att hon levde på en bordell. En helt annan tolkning av det här med demonerna kan kopplas till esséernas stränga uppfostran av unga flickor i Döda havs-klostret vid den här tiden. Döttrar från utvalda släkter fostrades i en innesluten klostermiljö och levde under strikta regler till den dag de valdes ut av prästerskapet att bli trolovade. Under hela klostertiden stod flickorna under överinseende av en så kallad demonpräst och hans uppgift var att övervaka flickorna så att de var ”rena”. Vid äktenskapets ingående befriades kvinnorna från demonprästens övervakning och klosterreglerna upphävdes. Magdalena lösgjordes alltså från klosterbanden för att kunna gifta sig. Jesus var hennes brudgum och därför blev det han som friade sin blivande brud från demonerna när de gifte sig!

Det är här min berättelse ”Magdalena – Yeshuas ljus” börjar …