Publicerad den Lämna en kommentar

Att vårda, låna, byta och ta tillvara är det som gäller!

Artikel från Kristianstadsbladet 22 april 22
Tidningssida ur Kristianstadsbladet

Ur Kristianstadsbladet 22 april 2022:
Läsningen av Virve Ivarssons recension den 1 april i Kristianstadsbladet av Rockström och Gaffneys bok om klimatet: ”Vi måste prata mer om omställningen – för att få hopp” gav mig just det – hopp och inspiration. Precis som Virve skrev behöver vi den där känslan av mening och konstruktivitet för att kunna få hopp och handlingskraft.

I min krönika den 25 mars tog jag upp exempel på små förändringar hos var och en som kan ge stora effekter när det är många som genomför dem dagligen. Då riktade jag in mig på minskade transporter med fossila fordon och ökat välbefinnande genom muskeldrivet cyklande med frisk luft och stressfrihet som bonus. Nu har jag blivit inspirerad av ett annat av Kimberly Nichols nyhetsbrev.

Lazarovics behovspyramid

Sarah Lazarovic är författare och illustratör baserad i Toronto. Hon har vitsigt nog kallat sin konsumtionspyramid för ”buyerarchy of needs” köp-hierarki utifrån behov. Ni som är bekanta med Maslows behovspyramid känner igen hennes illustration, även om temat handlar om klimatet i stället för mänskliga behov. Det är en pyramid med sex nivåer. Nedifrån och upp står det: använd vad du har, låna, byt, var sparsam, tillverka och sist köp i toppen, på en varnande röd bakgrundsfärg. Gå till Sarah Lazarovics sida>

Det är min husgud Kimberly Nicholas,

som har förmedlat bild och ord i sitt nyhetsbrev ”We Can Fix It”. Hon förklarar pyramiden så här: Att köpa nytt bör vara den sista utvägen när det gäller vardagliga föremål som kläder, skor, verktyg och möbler på grund av de effekter nyproduktion har för klimatet genom gruvdrift, avskogning, bearbetning och transporter. I stället för att slänga förra säsongens skor, lämna dem till skomakaren och ge dem ett nytt liv. Själv sparar jag kläder som behöver lagas i en korg och när andan faller på tar jag fram min broderibox och skapar ett litet konstverk över hålet på jeansfickan, eller syr på en lapp i ett vackert tyg på tröjans tunnslitna armbåge.

Slit och släng är förlegat

Jag gick nyligen en helgkurs i sashiko (uttalas sash-koo). Det är japanska och betyder små stygn. Det är en tusenårig broderiteknik från norra Japan. Från början var det ett hantverk för de fattiga där flera lager tyg tråcklas samman och ger ny styrka åt plagget. Det är både tyglagren och sashikogarnet, som förstärker plagget så det kan leva längre – och ju mer lagningar över tid, desto vackrare. Nu betraktas hantverket som en konstform, som handlar om att se skönhet i det ofullkomliga. Själv har jag en tuff skinnjacka som jag inhandlade för drygt 30 år sedan och som både jag och mina döttrar i perioder har slitit på så att skinnet på ett ställe började luckras upp. Efter kursen letade jag fram en skinnbit i samma färg, sydde på den med ganska grova sashikostygn och vips klarar jackan 10 år till – och ser dessutom ut som ett design-plagg! Att vårda, låna, byta och ta tillvara är det som gäller!

Ett undantag

Bara på ett område är det bättre att skaffa nytt än att använda det du redan har, enligt Kimberly. Hon menar att det är mycket bättre att köpa en ny elbil än att använda en fossilbränsledriven bil, även om den i praktiken skulle hålla flera år till innan den är färdig för skrotning. Allt som bränner fossila bränslen för att fungera som bilar, icke eldrivna varmvattenberedare eller gasspisar, är riktiga klimatbovar. För många av våra konsumtionsvaror utgör själva produktionen eller transporten från leverantören till hemmamarknaden den största delen av varans livstidsutsläpp av koldioxid. När det gäller produkter som bränner fossila bränslen för att fungera däremot, är utsläppen kopplade till tillverkningen bara en liten del. Kimberly uppger att omkring 12 procent av livstidsutsläppen från en bensinbil kommer från att producera själva bilen. Det betyder att 88 procent av en traditionell bils klimatföroreningar kommer från att köra den och bränna bensin eller diesel.

Krävande batteritillverkning

Elbilar och deras batterier har ett något högre koldioxidutsläpp vid tillverkning jämfört med en bensinbil, men denna skillnad kompenseras snabbt av de utsläpp som undviks under elbilskörningen. Även om bilen drivs av icke grön el är det ett mycket renare val. I Sverige är elbilarna nästan 80 procent mindre förorenande på totalen, uppger Kimberly. När en elbil har kört ca 2 300 mil, har den ”återbetalat sin koldioxidskuld”. Därifrån och framåt minskar alltså bidraget från elbilsdriften jämfört med om du skulle kört vidare med din gamla bensinbil. I bästa fall, när batteriet produceras och laddas på ren el, uppnås den koldioxidpositiva gränsen på ungefär hälften av körsträcka

EFTERLYSNING: Politiker som tar ansvar

Jag håller verkligen med Virve att det är otroligt att våra politiker inte pratar mer om klimatfrågorna ett valår! Berätta för dina politiker att du stöder policyer för att fastställa ett stoppdatum för försäljning av fossilbränsledrivna produkter och utfasning av bilar med förbränningsmotorer.

Du som är politiker – kom igen nu! Spurten till valet ligger framför dig! Tag ditt ansvar, kliv fram och tag aktivt ditt ansvar för klimatet. Jag är övertygad om att ni som stiger fram i klimatkampen kommer att få många röster från alla oss, vars klimatmedvetande börjar vakna!

Kom ihåg att det inte är ”någon annan” som måste bidra till förändringen. Det är vi, du och jag!

Du är väl med?

Läs min förra artikel om klimatet här >

Gå till Kimberlys sida ”We can fix it”, här >

 

 

Publicerad den Lämna en kommentar

20 minuter om dagen räcker!

Läs min krönika införd i Kristianstadsbladet och Norra Skåne:

Tidningsartikel 220325 Kristianstadsbladet
Krönika publicerad i Kristianstadsbladet 25 mars 2022

Du och jag kan bidra till ett bättre klimat på jorden genom bara 20 minuters insats per dag! 

Vetenskapen har visat att det blir varmare på jorden, att uppvärmningen bevisligen beror på vår livsstil och att trenden är illavarslande! Nu är det hög tid att agera – och vi kan allihop göra skillnad!

Sedan 1880 har medeltemperaturen i världen ökat 1,1 grader utslaget på hela klotet och 1,6 grader i Sverige, eftersom uppvärmningen går fortare närmare Nordpolen. Havsytan har under samma period höjts med tjugofem centimeter och sedan 1979 har Arktis havsis minskat sin utbredning med hela 30 %.

Stegrande energikonsumtion
I dag konsumerar världens befolkning nästan dubbelt så mycket energi som 1980. År 2019 kom 87 % av världens energi från fossila bränslen – kol, olja och naturgas – som ger utsläpp av koldioxid (CO2) och spär på den negativa växthuseffekten. På totalen är trenden fortfarande negativ, men i Sverige har konsumtionen av fossila bränslen minskat genom ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering. År 2020 stod förnyelsebar energi för den största andelen av den svenska energikonsumtionen, hela 48 %, medan förbränningen av fossila bränslen stod för 27 % och kärnkraften för 25 %, enligt Energimyndigheten. Det är positivt att andelen fossila bränslen minskar, men om klimatmålen ska nås måste den årliga minskningen mångdubblas.

Parisöverenskommelsen
Under FN:s klimatkonferens i Paris 2015 slöts ett internationellt klimatavtal om minskade utsläpp av växthusgaser. Enligt avtalet ska den globala temperaturökningen bromsas långt innan den når 2 grader Celsius och gemensamma ansträngningar göras för att hålla ökningen under 1,5 grad jämfört med förindustriell nivå.

Om alla bidrar kan vi vända trenden
I slutet av förra året hade jag förmånen att lyssna till ett föredrag som hölls av Kimberly Nicholas, universitetslektor i Lund på Centre for Sustainability Studies. Hon menar att skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning också är skillnaden mellan liv och död för många människor runt om i världen. Kimberly erkänner att det är ett tufft uppdrag, men säger i nästa andetag att vi kan fixa det, om bara alla verkligen hjälps åt. Under de kommande 100 månaderna fram till år 2030 måste nuvarande koldioxidutsläpp halveras.

Lättare sagt än gjort …
Det är enkelt att förstå vad som behöver göras, även om det är mindre lätt att åstadkomma. Det är själva rotorsaken vi måste motverka, understryker Kimberly. De fossila bränslena måste helt enkelt bytas ut mot ren och återbrukbar energi för att klimatet ska kunna stabiliseras. Att ta hand om naturen och jordklotet är ingen lyx utan en nödvändighet, slår hon fast. Mänskligheten kan helt enkelt inte överleva utan naturen. Vi är beroende av ren luft, rent vatten, mat och någonstans att bo.

Vem är då ”vi” som ska kunna mota bort faran?
Kimberlys enkla svar på frågan är: du och jag! Den ekonomiska statusen i Sverige är hög. Du som har en månadsinkomst på 30 000 kr *) och uppåt tillhör den rikaste tiondelen av världens befolkning – grattis! Samtidigt är det vi i denna grupp som står för hälften av världens alla hushållsutsläpp och de största klimathotande utsläppen per person. Vi tillhör alltså gruppen som har störst potential till globalt inflytande i världen!

Alla är vi konsumenter
Det var och en av oss framför allt måste begränsa i vår konsumtion är frekvent flygande och bilkörande med fossila bränslen. Köttkonsumtionen måste också minska för att få ner utsläppen av CO2. Om du inte kan skära ner till en nollnivå så skär i vart fall bort det du kan. Varje litet bortval som var och en av oss kan göra ger sammantaget en stor effekt. Det vi måste komma ihåg är att det inte är ”någon annan” som måste förändra sina vanor. Det är vi, du och jag!

Förebildens makt
Kimberlys positiva budskap är att om vi alla ägnar 20 minuter per dag åt att minska koldioxidavtrycket på miljön, skulle det räcka väldigt långt!
Som förälder är du en förebild för dina barn, som lärare för dina elever och som bybo för dina grannar, vänner och bekanta. Som konsument kan du ställa krav på din lokala handlare att ta hem klimatsmarta varor och på så vis påverka andra kunders möjlighet att handla bra varor för klimatet. Det är viktigare än någonsin att prata om klimatfrågorna, ta ställning och agera som förebild för ökad hållbarhet och minskade miljöhot. Sprid dina tankar i olika kanaler och sök tillfällen att berätta för andra vad du gör! Det gäller att själv leva den förändring du vill se hos andra, som Gandhi sa.

Mitt liv har blivit rikare
Mina 20 minuter per dag handlar om att ta cykeln i stället för bilen när jag ska förflytta mig kortare sträckor än en mil. Jag cyklar mina 8 km till jobbet, om det inte är snö och halt. Själv kan jag konstatera att mitt liv alls inte blivit sämre utan tvärt emot mycket rikare genom mina cykelfärder – frisk luft, naturupplevelser och en stressfri väg till och från jobbet – och motionen får jag på köpet!

När jag väljer varor i butiken värderar jag inte bara varans innehåll utan även förpackningen. I stället för att välja en dryck i en skrymmande engångsflaska av plast, väljer jag en dryck i pantflaska eller pappförpackning som kan plattas till och lämnas till återvinning. Om vi blir fler som styr våra livsmedelsinköp till klimatsmarta alternativ kommer producenter som säljer livsmedel i dåliga förpackningar att förlora marknadsandelar och förhoppningsvis bidra till ett förbättrat klimat genom att lägga om sin förpackningsstrategi!

Om var och en av oss individer som tillhör världens rikaste tiondel antar utmaningen och gör klimatsmarta val under 20 minuter varje dag kan vi göra skillnad på riktigt! Det svåraste är att bryta gamla vanor. Börja med att tänka över vad du kan göra mer av i stället för att tära på jordklotets ändliga resurser!

Du är väl med?

För dig som vill prenumerera på Kimberlys nyhetsbrev ”We can fix it”, gå hit: https://wecanfixit.substack.com

*) Medellönen i Sverige 2020 var enligt SCB 36 100 kr/månad.

Publicerad den Lämna en kommentar

Månen är solens syster recenserad av kulturskribent Martin Lagerholm!

Tidningsartikel med foto på Lotta Persdotter
Bild på införd recension i Kristianstadsbladet 14 december 21, av kulturskribent Martin Lagerholm

”Här smittar det raka och realistiska berättandet, de måleriska och sinnliga tidsskildringarna, och inte minst innerligheten i den litterära framställningen av sig också på läsningen (…) Persdotter (…) är en säker stilist med bra driv i berättandet, och som lyckas väl med att överföra sina uppenbara kunskaper i ämnet till en väldisponerad roman om en lika dramatisk som vital period i Europas tidiga historia.”

Läs hela recensionen här >

Publicerad den Lämna en kommentar

Filmtajt! Intervjuer med författar-Lotta!

Varför skriver författaren Lotta Persdotter historiska romaner? Det och mycket mer får du veta i boksamtalet med Helena Hansen, skrivarguru på Texta.
Klicka på bilden nedan!

Lotta Persdotter i intervju med Helena Hansen
Lotta Persdotter i intervju av Helena Hansen

 

Tre snabba frågor till Lotta, med svar:
Klicka på bilden nedan!

Lyssna på intervjuerna från bok_ateljens instaflöde! Helena Hanson intervjuar
Lotta frågas ut!
Publicerad den Lämna en kommentar

Katja ger tvillingarna sin röst

Månen är solens syster finns i tre olika format och Katja Lundberg har läst in ljudboksversionen av romanen.

Katja Lundberg med boken i tre format
Katja Lundberg med Månen är solens syster.

Katja, vad är den största skillnaden mellan att läsa en bok för sig själv hemma i läsfåtöljen och att läsa in en ljudbok?
– Det som skilde sig mest var nog att jag fick lägga största delen av mitt fokus på inlevelsen snarare än på att leva mig in i själva historien; typ som när jag nynnar på en låt utan att kunna den exakta texten. Det är liksom själva melodin och helheten som står i centrum.

Vad har du för erfarenheter som du har kunna ta stöd av i uppdraget?
– Jag skulle säga att jag haft nytta av de teaterutbildningar jag gått, men också faktiskt av att ha sjungit i kör, när det kommer till röstteknik. Och kanske också av min löpning? Det krävs uthållighet under de många timmarna i den lilla studion.

Vad har varit svårast med inläsningen?
– Det svåraste var nog att jag blev ”hemmadöv”. Efter några timmars läsning tappade jag liksom hörseln, och nästan rösten med, svarar Katja med ett skratt. Det var första gången någonsin tror jag, som jag höll låda konstant under åtta timmar på en dag.

Och det roligaste?
– Det var när jag kom in i det som blivit mina favoritpartier i boken – jag ska inte spoila handlingen här, men på några ställen fick jag känslan av att allt stämde och jag kom in i ett riktigt flow!

Vill du göra det igen och i så fall, vilken skulle vara din drömbok att läsa in?
– Ja! Jag vill definitivt göra det igen. Att läsa in ljudböcker har länge varit en dröm för mig, men vilken bok? Hm, bra fråga, men det vore väldigt kul att läsa in en barnbok, att kunna ta ut svängarna ännu mer och mejsla fram karaktärernas olika röster.

Kan du avslutningsvis säga några ord om själva romanen?
Månen är solens syster är en berättelse som transporterar dig till antiken. Den får dig att känna alla dofter, se alla färger och inse att människor i alla tider nog har kämpat med samma utmaningar och önskningar.

Publicerad den Lämna en kommentar

Lansering av Månen är solens syster

I glada vänners och läsares sällskap lanserades Månen är solens syster i Bokhandeln i Osby den 9 oktober -21.

Boken Månen är solens syster
Boken Månen är solens syster

TACK alla ni som förgyllde dagen för Selene, Helios och mig! Solen sken och guldet gnistrade på bokomslagen!

 

STORT TACK också till Liselotte Olsson som så generöst bjöd in oss till sin genuina bokhandel med hundraåriga anor i Osby!

Se en kort filmsekvens från signeringen >

Bild från Bokhandeln i Osby från lansering av Månen är solens syster
Bild från Bokhandeln i Osby från lansering av Månen är solens syster
Publicerad den Lämna en kommentar

Historiskt boksläpp i Bokhandeln i Osby 9/10

Omslag på espresso nr 14 _ 21

Månen är solens syster – Kleopatras tvillingbarn i fokus i ny roman

LITTERATUR. Lotta Persdotter drömde en gång om att bli arkeolog. Det blev inte så. Nu är hon däremot aktuell med sin andra roman med huvudpersoner från antikens historia.

– Jag tänkte aldrig att ”jag ska bli författare” eller ”det här ska jag skriva om”. Mitt historiska intresse har självklart spelat roll men jag började egentligen göra efterforskningar inför mitt första manus av en slump, berättar hon när Espresso träffar henne.

Ett pandemityst kulturhus utgör bakgrunden när vi träffas för att prata om nya boken Månen är solens syster. I boken gör Lotta en djupdykning i tvillingarna Selenes och Helios liv runt 30 f.Kr. Tio år gamla mister de sina föräldrar Kleopatra VII och Marcus Antonius, tas som gisslan av fienden och tvingas växa upp i fångenskap vid kejsarens palats i Rom.

– Precis som min första bok är den baserad på de historiska fakta som finns. Sen har jag själv blåst liv i personernas tankar. När jag skriver planerar jag ramarna men det är som att karaktärerna lever själva, förklarar Lotta som skriver mest för sin egen lusts skull.

– Jag älskar själva skrivprocessen där jag får väva ihop kunskap, inspiration och fantasi. Det är det absolut roligaste. Efterarbetet med att promota själva boken är ju inte mitt egentliga mål med skrivandet, säger hon med ett skratt.

Avsikten med Månen är solens syster är att lyfta fram dem i historien som är på förlorarnas planhalva, där oftast kvinnor och barn hamnar. Vid sidan av den historiska spänningen ger Lotta också berättelsen ett tidlöst, existentiellt perspektiv.

– Boken handlar om Selenes och Helios kamp för att få tillvaron att fungera. Efter att ha överlevt ett triumftåg där de släpats runt bojade och förnedrade ska de skapa sig en tillvaro där de bland annat måste hantera omvärldens förväntningar. Dels förväntningarna om hämnd som de döda föräldrarna måste haft på dem men också den romerska kejsarens förväntningar efter att ha uppfostrat tvillingarna i sin anda. Ska de ta upp föräldrarnas kamp eller söka sina egna vägar?

I boken försöker Lotta även ge en mer nyanserad bild av Kleopatra som historiskt utmålats som en lättsinnig kvinna som jagat efter romerska män.

– Allt tyder på att hon i själva verket var en mycket lärd och kompetent härskare. Jag vill radera den romerska propagandan och ge en mer rättvisande bild av henne.

Denna gången har Lotta förlaget Blue Publishing i ryggen, vilket hon tycker känns fantastiskt då hon nu även får professionell hjälp med marknadsföringen bland annat.

– Första boken gav jag ut på eget förlag och köpte in tjänster som redigering med mera. Men marknadsföringen fick jag ta hand om själv och det är inte helt enkelt när man är oerfaren, säger Lotta och fortsätter:

En rolig detalj är att äldsta dottern, som är teaterintresserad, har läst in ljudboksversionen av Månen är solens syster.

Men hur var det nu med slumpen som fick Lotta att börja skriva?

– Jag förhörde en läxa och läste en kort strof om den kvinnliga faraon Hatshepsut, vilken väckte min nyfikenhet. Jag började göra efterforskningar och på den vägen är det, säger Lotta som även har ett manus liggande om just Hatshepsut. Ett manus som förläggaren för övrigt är intresserad av att ge ut.

– Ja vi får se hur det blir med det men det är klart att det finns en dröm att kunna skriva och publicera mer framöver, avrundar Lotta.

Text och foto: Jessica@espressomedia.se

Fotnot: Den 9 oktober lanseras Månen är solens syster med presentation och signering på Bokhandeln i Osby. Lotta kommer också att delta i Bokmässan på Borgen den 23 oktober.