Publicerad den Lämna en kommentar

20 minuter om dagen räcker!

Läs min krönika införd i Kristianstadsbladet och Norra Skåne:

Tidningsartikel 220325 Kristianstadsbladet
Krönika publicerad i Kristianstadsbladet 25 mars 2022

Du och jag kan bidra till ett bättre klimat på jorden genom bara 20 minuters insats per dag! 

Vetenskapen har visat att det blir varmare på jorden, att uppvärmningen bevisligen beror på vår livsstil och att trenden är illavarslande! Nu är det hög tid att agera – och vi kan allihop göra skillnad!

Sedan 1880 har medeltemperaturen i världen ökat 1,1 grader utslaget på hela klotet och 1,6 grader i Sverige, eftersom uppvärmningen går fortare närmare Nordpolen. Havsytan har under samma period höjts med tjugofem centimeter och sedan 1979 har Arktis havsis minskat sin utbredning med hela 30 %.

Stegrande energikonsumtion
I dag konsumerar världens befolkning nästan dubbelt så mycket energi som 1980. År 2019 kom 87 % av världens energi från fossila bränslen – kol, olja och naturgas – som ger utsläpp av koldioxid (CO2) och spär på den negativa växthuseffekten. På totalen är trenden fortfarande negativ, men i Sverige har konsumtionen av fossila bränslen minskat genom ökad andel biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering. År 2020 stod förnyelsebar energi för den största andelen av den svenska energikonsumtionen, hela 48 %, medan förbränningen av fossila bränslen stod för 27 % och kärnkraften för 25 %, enligt Energimyndigheten. Det är positivt att andelen fossila bränslen minskar, men om klimatmålen ska nås måste den årliga minskningen mångdubblas.

Parisöverenskommelsen
Under FN:s klimatkonferens i Paris 2015 slöts ett internationellt klimatavtal om minskade utsläpp av växthusgaser. Enligt avtalet ska den globala temperaturökningen bromsas långt innan den når 2 grader Celsius och gemensamma ansträngningar göras för att hålla ökningen under 1,5 grad jämfört med förindustriell nivå.

Om alla bidrar kan vi vända trenden
I slutet av förra året hade jag förmånen att lyssna till ett föredrag som hölls av Kimberly Nicholas, universitetslektor i Lund på Centre for Sustainability Studies. Hon menar att skillnaden mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning också är skillnaden mellan liv och död för många människor runt om i världen. Kimberly erkänner att det är ett tufft uppdrag, men säger i nästa andetag att vi kan fixa det, om bara alla verkligen hjälps åt. Under de kommande 100 månaderna fram till år 2030 måste nuvarande koldioxidutsläpp halveras.

Lättare sagt än gjort …
Det är enkelt att förstå vad som behöver göras, även om det är mindre lätt att åstadkomma. Det är själva rotorsaken vi måste motverka, understryker Kimberly. De fossila bränslena måste helt enkelt bytas ut mot ren och återbrukbar energi för att klimatet ska kunna stabiliseras. Att ta hand om naturen och jordklotet är ingen lyx utan en nödvändighet, slår hon fast. Mänskligheten kan helt enkelt inte överleva utan naturen. Vi är beroende av ren luft, rent vatten, mat och någonstans att bo.

Vem är då ”vi” som ska kunna mota bort faran?
Kimberlys enkla svar på frågan är: du och jag! Den ekonomiska statusen i Sverige är hög. Du som har en månadsinkomst på 30 000 kr *) och uppåt tillhör den rikaste tiondelen av världens befolkning – grattis! Samtidigt är det vi i denna grupp som står för hälften av världens alla hushållsutsläpp och de största klimathotande utsläppen per person. Vi tillhör alltså gruppen som har störst potential till globalt inflytande i världen!

Alla är vi konsumenter
Det var och en av oss framför allt måste begränsa i vår konsumtion är frekvent flygande och bilkörande med fossila bränslen. Köttkonsumtionen måste också minska för att få ner utsläppen av CO2. Om du inte kan skära ner till en nollnivå så skär i vart fall bort det du kan. Varje litet bortval som var och en av oss kan göra ger sammantaget en stor effekt. Det vi måste komma ihåg är att det inte är ”någon annan” som måste förändra sina vanor. Det är vi, du och jag!

Förebildens makt
Kimberlys positiva budskap är att om vi alla ägnar 20 minuter per dag åt att minska koldioxidavtrycket på miljön, skulle det räcka väldigt långt!
Som förälder är du en förebild för dina barn, som lärare för dina elever och som bybo för dina grannar, vänner och bekanta. Som konsument kan du ställa krav på din lokala handlare att ta hem klimatsmarta varor och på så vis påverka andra kunders möjlighet att handla bra varor för klimatet. Det är viktigare än någonsin att prata om klimatfrågorna, ta ställning och agera som förebild för ökad hållbarhet och minskade miljöhot. Sprid dina tankar i olika kanaler och sök tillfällen att berätta för andra vad du gör! Det gäller att själv leva den förändring du vill se hos andra, som Gandhi sa.

Mitt liv har blivit rikare
Mina 20 minuter per dag handlar om att ta cykeln i stället för bilen när jag ska förflytta mig kortare sträckor än en mil. Jag cyklar mina 8 km till jobbet, om det inte är snö och halt. Själv kan jag konstatera att mitt liv alls inte blivit sämre utan tvärt emot mycket rikare genom mina cykelfärder – frisk luft, naturupplevelser och en stressfri väg till och från jobbet – och motionen får jag på köpet!

När jag väljer varor i butiken värderar jag inte bara varans innehåll utan även förpackningen. I stället för att välja en dryck i en skrymmande engångsflaska av plast, väljer jag en dryck i pantflaska eller pappförpackning som kan plattas till och lämnas till återvinning. Om vi blir fler som styr våra livsmedelsinköp till klimatsmarta alternativ kommer producenter som säljer livsmedel i dåliga förpackningar att förlora marknadsandelar och förhoppningsvis bidra till ett förbättrat klimat genom att lägga om sin förpackningsstrategi!

Om var och en av oss individer som tillhör världens rikaste tiondel antar utmaningen och gör klimatsmarta val under 20 minuter varje dag kan vi göra skillnad på riktigt! Det svåraste är att bryta gamla vanor. Börja med att tänka över vad du kan göra mer av i stället för att tära på jordklotets ändliga resurser!

Du är väl med?

För dig som vill prenumerera på Kimberlys nyhetsbrev ”We can fix it”, gå hit: https://wecanfixit.substack.com

*) Medellönen i Sverige 2020 var enligt SCB 36 100 kr/månad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.