Publicerad den Lämna en kommentar

Provläs boken om MARIA MAGDALENA

 

Nu har du chansen att läsa det första stycket i Magdalena – Yeshuas ljus! Platsen är Kana i Israel och året är 30 i vår tideräknings början. Ge mig gärna kommentarer om vad du tycker!

”Denna dag hade bord och bänkar arrangerats i långa rader under den skyddande grönskans tak. Kanas sluttningar med prunkande vinrankor och citronträd odlade i terrasser bredde ut sig nedanför festplatsen. Så fort ceremonin i synagogan var färdig skulle måltiden ta vid.
– I egenskap av präst löser jag dig nu från dina plikter i klostret i Qumran.
Med leende ögon betraktade prästen Ezra Magdalena, där hon stod klädd i sin vitaste linneklädnad vid sidan av Yeshua. Magdalena och Ezras ögon möttes och hon spårade kärleken i hans blick. Det var samma kärlek som hon själv hyste för honom och som hade vuxit sig så stark under alla deras år tillsammans i bergsklostret. Hur många gånger hade han inte uppmuntrat och tröstat henne, liksom en far, under åren av väntan som hon hade bakom sig? Innebörden i ceremonin var säkert lika smärtsam för honom som för henne. Glöden innanför ögonlocken tvingade henne att blunda. Kärleken hon hyste för Yeshua var av ett helt annat slag. Mellan dem fanns en lockande kroppslig dragningskraft. Men känslorna inför det kommande avskedet med Ezra fick bröstet att skälva. Hon fyllde lungorna i ett försök att hålla tillbaka känslostormen där inne. Även om det nya livet lockade visste hon inte vad hon hade att förvänta sig. Tvivlet mildrades när hon kände värmen från Yeshuas händer. Han bugade sig mot Ezra innan han mötte hennes blick.
– Jag välkomnar dig som min trolovade, sa han med sin mjuka röst som var full av löften och innerlighet.
Hon slöt sina händer framför bröstet och böjde huvudet inför Yeshua. Han tog hennes hand igen. Tillsammans vände de sig mot Magdalenas föräldrar som mötte dem med breda leenden.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *