Publicerad den Lämna en kommentar

Vem var MARIA MAGDALENA?

Evangelierna ger oss inte någon djupare beskrivning av Maria Magdalena: Hon ingick i en grupp kvinnor, som följde Jesus. Hon kom att bli vittne till korsfästelsen och var den första av alla att möta Jesus när han lämnat graven.
Det berättas också att Jesus hade drivit ut sju demoner ur Maria Magdalena. Detta kan tolkas som att hon varit besatthet av djävulen och alltså varit en synderska. Under det femte och sjätte århundradet identifierar den romerska kyrkan henne med synderskan, kvinnan som i Simon Fariséns hus, tvättade Jesu fötter med sina tårar.
I Lukasevangeliet ger Jesus den syndiga kvinnan ” (…) förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek.”

Men var Magdalena verkligen en fallen kvinna? Marianne Fredriksson skriver till och med i sin fiktiva berättelse ”Enligt Maria Magdalena” att hon levde på en bordell. En helt annan tolkning av det här med demonerna kan kopplas till esséernas stränga uppfostran av unga flickor i Döda havs-klostret vid den här tiden. Döttrar från utvalda släkter fostrades i en innesluten klostermiljö och levde under strikta regler till den dag de valdes ut av prästerskapet att bli trolovade. Under hela klostertiden stod flickorna under överinseende av en så kallad demonpräst och hans uppgift var att övervaka flickorna så att de var ”rena”. Vid äktenskapets ingående befriades kvinnorna från demonprästens övervakning och klosterreglerna upphävdes. Magdalena lösgjordes alltså från klosterbanden för att kunna gifta sig. Jesus var hennes brudgum och därför blev det han som friade sin blivande brud från demonerna när de gifte sig!

Det är här min berättelse ”Magdalena – Yeshuas ljus” börjar …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *