Publicerad Lämna en kommentar

M-Magasins debutantporträtt: Lotta Persdotter

Hon skriver om glömda kvinnor

Lotta öppnar dörren till Magdalenas värld! 

M-Magasins debutantporträtt handlar i nummer 1 2020 om författaren till Magdalena – Yeshuas ljus. Lotta Persdotter insåg att det inte går att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett nytt resultat! Så i stället för att skicka in sitt fjärde bokmanus till  olika förlag och invänta tummen upp eller ner – risken är uppenbart mycket stor för en ”okänd” debuterande författare att få det senare – anmälde hon sig till det nätbaserade projektet BB2019. Det står för ”Från Bokidé till Bokmässa 2019”.  Under året som gått har hon startat det egna förlaget Åbackabok, gett ut sin bok ”Magdalena – Yeshuas ljus”, som finns att köpa i de flesta nätbokhandlar och i Akademibokhandelns butik på Västra Storgatan i Kristianstad, och BLIVIT FÖRFATTARE!

Hennes bok handlar om Magdalena och Yeshua. De historiska förebilderna är Maria Magdalena och Jesus och boken bygger på evangeliernas händelser och persongalleri, men där slutar likheterna. Lottas bok är en skönlitterär roman om Magdalenas liv och om hennes betydelse i relationen med Yeshua. I Magdalenas berättelse fylls tomrummet vid hans sida ut och skildringen blir hel och en helt annan! I Lottas version av deras liv skingras illusionerna kring underverk och övernaturliga händelser och hon sätter ord på flera tabun. Berättelsen cirklar kring Magdalenas och Yeshuas kamp för sin lära och för sin kärlek, men i kärnan ligger Magdalenas egen kamp om att bli respekterad som kvinna i en strängt mansdominerad tillvaro. Lotta öppnar helt enkelt dörren till Magdalenas värld!

Jag har fått otroligt mycket stöttning av en entusiastisk omgivning! Just nu har jag två kommande bokprat med läsecirklar inbokade. Det är fantastiskt att samtala med sina läsare, fortsätter Lotta. Det ger mig ett kvitto på mitt engagemang som författare och på att jag faktiskt har lyckats förmedla bilder och tankar genom berättelsen om mina figurers liv. Det som fascinerat mig mest är att läsarna har gjort associationer till sina egna livsberättelser och kopplat på de egna erfarenheterna till berättelsen, som på så vis blir en ny helhet för varje läsare. En kvinna berättade till exempel för mig hur hon hade återupplevt delar av sin egen barndom, som hon tillbringade i klosterskola. Det är en ödmjuk känsla att inse att min berättelse kan tränga in i människors inre världar.

Alla Lottas manus har handlat om starka kvinnor som genom historien marginaliserats och mer eller mindre glömts bort eller fått ett svärtat eftermäle. Hon har skrivit om Pandora, kvinnan i den grekiska mytologin, som har belagts med skulden för all världens olycka; den kvinnliga faraonen Hatshepsut, vars existens så gott som fullständigt glömdes bort när hennes namn, bilder och inskriptioner på tempelväggar målmedvetet hackades bort och slogs sönder av efterföljande konkurrenter om makten och om eftervärldens hågkomst; Kleopatra Selene, dottern till den Kleopatra VII som eftervärlden känner, men som drabbades hårt av de segrande romarnas maktfullkomlighet.

I sin yrkesvardag jobbar Lotta med jämställdhetsfrågor i offentlig sektor, men är i grunden ingenjör och vet vad det vill säga att utsättas för härskartekniker på manligt dominerade arbetsplatser. Nästa bokidé handlar om Salvador Dalís hustru Gala, en kvinna som befunnit sig i skuggan av sin framgångsrike man, avslöjar Lotta. Åtminstone har jag börjat köpa på mig böcker om konstnärsparet. Det är så det utvecklas, författarskapet. Det lever sitt eget liv utan utstuderad och strategisk planering, skrattar Lotta. Figurerna bara dyker upp i mina tankar och så är ett nytt researcharbete i gång!

Vi får väl se hur det går!

(Texten är en utökad version av Debutantporträttet i M-Magasin!)

Publicerad Lämna en kommentar

Skrota A-mannen!

Skrota a-mannen Tidningsrubrik
Klipp från Kristianstadsbladet 6 dec 2019

Skrota A-mannen!

Du som inte har tillgång till papperstidningen eller någon inloggning som prenumerant kan läsa min artikel här:

Helt nyligen lyssnade jag på Länsstyrelsens presentation av aktuell, svensk jämställdhetsstatistik. Bilden som sakta men säkert växte fram i mitt medvetande visade ett samhälle med en slagsida mellan könen på, vågar jag säga, alla områden. Hur kan det vara så skevt år 2019?

SCB:s yrkesregister visar upp en ytterst tudelad arbetsmarknad med många stora, närapå enkönade yrkesgrupper av snickare, fordonstekniker och städledare i den manliga vågskålen och vård-, förskollärar- och hemservicepersonal i den kvinnliga. När det kommer till chefskap är männens andel bland politiker, högre ämbetsmän och Vd:ar mer än fyra gånger så stor som kvinnornas. Endast inom skola och hälso- och sjukvård är majoriteten av cheferna kvinnor. När slutligen lönegapet på den svenska arbetsmarknaden redovisas och det framgår att en genomsnittlig kvinna i Sverige tjänar ihop 2,9 miljoner kronor mindre under sitt arbetsliv än en genomsnittlig man, blir jag upprörd på riktigt!

På hemväg från presentationen gick jag ett ärende inom bokhandeln. Något färgglatt pockade på min uppmärksamhet och jag stannade till vid en hylla med inbundna seriemagasin. Där såg jag huvudpersoner som Asterix, Tintin, Lucky Luke, MAD, Snobben & Karl och Kalle & Hobbe, omslag med män med andra män eller med djur – Idefix, Milou, Snobben och Hobbe (som är en tiger). Endast två kvinnor förekom i detta breda utbud av seriemagasin. Det var ”Linda och Valentin” vars omslag uppvisade en djupt urringad och mycket lättklädd kvinna tillsammans med en fullt påbyltad man i någon sorts astronautdräkt. Den andra kvinnan hittade jag på omslaget till ”Ankeborg, Havets drottning” i form av en sjöjungfru med giftig blick och en kopplad haj med sylvassa tänder vid handen. Det är klart, är det med sådana förebilder våra uppväxande släkten matas är det kanske inte så konstigt att flickor och pojkar formas till helt olika varelser?

Vad säger vetenskapen om det här då? Historikern och professorn Yvonne Hirdman har tagit fram formler för stereotyperna Man och Kvinna så som deras roller har betraktats genom tiderna. Mannen har genomgående utgjort normen, och betecknas med stort A, medan kvinnan under antiken var som en formlös skugga vid mannens sida, en icke-man. I nästa formelfas gick kvinnan över till att liknas vid en ofullgången man, ett litet a, där hennes egenskaper tolkades som tecken på underutveckling. Slutligen erkändes hon som kvinna med ett eget kön = B, men de egenskaper hon ägde var de som mannen helt enkelt inte vill ha, som hushållsarbete och omvårdnad. Mannen å sin sida präglades av det som kvinnan bedömdes sakna, nämligen förstånd, tankekraft och intellekt. Under 1800-talet varnades männen uttryckligen för att låta kvinnorna läsa. Uppfattningen var att det skulle dra kraften från äggstockarna och i värsta fall göra henne steril, skriver Hirdman.

Med en sådan teori som bakgrund, tänker jag att Länsstyrelsens statistik kanske inte är fullt lika överraskande. Håll med om att formlernas innebörd, som för några hundra år sedan uppfattades som sanna, idag är smått skrattretande. Men skrattet stelnar snabbt på mina läppar när jag minns att även om kvinnor både får läsa och skriva idag, ligger de fortfarande långt efter när det gäller position och värde i samhället, vilket det genomsnittliga lönegapet på 2,9 miljoner är ett otvetydigt bevis på.
Det är så oerhört många förlegade normer, förväntningar och föreställningar som formligen fortfarande impregnerar vår kultur och jag har en teori om hur uppfattningarna har blivit så totalt genomsyrande. Under en mycket lång rad av århundraden fanns det nämligen bara en enda bok att läsa i vårt land.

Jag har under ett par år haft anledning att uppehålla mig en hel del kring en specifik kvinnas förutsättningar, nämligen hon som figurerade i närheten av Jesus i evangelierna, Maria Magdalena. I samband med detta arbete har jag studerat gamla texter, som skrevs från år 50 v.t. och ett stycke in på 100-talet. De samlade texterna genomgick sedan en urvalsprocess och innehållet som skulle komma med i Bibeln fastställdes slutligen år 397 av Athanasius, biskop av Alexandria, på kyrkomötet i Karthago.

Allt eftersom några av de ratade texterna har återfunnits i egyptiska Nag Hammadi 1945 och vid Döda havet 1947, har en annan bild av kvinnan Magdalena vuxit fram. Det visar sig att brev och texter där Magdalena framställts som insiktsfull och betydande har sorterats bort av kyrkomännen. Det så kallade Petrusevangeliet är en av dessa texter som ger Magdalena en framträdande roll. I en annan tidig källa framställs Jesus och Magdalena till och med som ett par och Magdalena omnämns som den person som Frälsaren älskade mest.  Bilden av denna kvinna utmanade sannolikt det mansdominerade biskopsskrået och hon desarmerades genom att förses med ett elakt rykte om att vara en synderska. För att motverka försvagning av det manliga prästerskapets dominans, lyftes i stället andra texter fram som satte kvinnan på plats. I första Timotheusbrevet står att ”Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla.” Det står också att det var kvinnan Eva som lockade Adam till överträdelse i paradiset ”men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse.” I första Korinthierbrevet står: ”Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten.” (Källa: Bibeln.se)

Maktordningen är alltså satt. Kvinnan ska hållas på plats, föda barn och vara tyst! Fram till 1842 när Folkskolan lagstadgades av riksdagen, lärde folk sig läsa ur Bibeln och kyrkoherden kontrollerade att kunskapen hölls vid liv genom husförhör och vid bröllop, dop och inflyttning till byn. Dåtidens män och kvinnor visste helt enkelt vad de hade att förhålla sig till och spåren finns fortfarande kvar i vår kultur.

Så, i stället för att låta oss uppröras av Tintin och de andra superhjältarnas dominans, är det kanske biskop Athanasius vi ska lägga skulden på. Visst känns det skönt att äntligen ha hittat en syndabock, även om detta knappast kommer att hjälpa någon. Men något jag tror hjälper, är att verkligen se dessa mönster och sätta ord på ”det onda”. Först då vet vi ju vad vi har att motverka!

För att få ordentligt gehör för mina tankar, borde jag underteckna min text med ett mansnamn: Jan, Leif eller Stig, men jag väljer att utmana A-mannen och skriver under med:

Lotta Persdotter, jämställdhetsstrateg och författare

 

Publicerad Lämna en kommentar

Följ mitt råd och jag bjuder dig på fika!

Följ mitt råd, så bjuder jag dig på fika!

Den där stickade tröjan som ”bara” ska sys ihop, fönsterna som behöver putsas eller den där boken av Lotta P jag skulle läsa … Det är mycket som pockar på uppmärksamheten, så mycket vi vill göra och förverkliga. Ju längre Att-göra-listan blir desto mer olustkänsla upplever vi.

Men vänd på det i stället och tänk positivt! Varje grej du kan bocka av på din lista gör den ett helt steg kortare, samtidigt som du uppfyller en av dina uppriktiga önskningar. Det hjälper dessutom om du delar upp det du ska göra i mindre portioner! Om du fäster fem trådar på ditt stickprojekt varje dag, så har du inga lösa ändar kvar alls när veckan är slut. I stället för att planera för långa timmar på gymmet, som sällan hinns med, tag trapporna i stället för hissen eller stig av bussen en hållplats tidigare än du egentligen skulle. Då får du samtidigt mer frisk luft som ökar din kraft och energi. Plötsligt hinner du med mer.

Du som har Magdalena – Yeshuas ljus: visst hinner du läsa fem sidor i boken varje dag? Då är du klar innan februari månad är över! Låt mig inspirera dig att läsa! Och när du har läst hade jag älskat att få din återkoppling om berättelsen! Är ni flera som läser i en bokcirkel, lovar jag er att diskutera boken, och era tankar om den med er!

Jag utmanar er! Lästakten för en genomsnittsläsare är ca 300 ord per minut. När jag gjort några stickprov i boken, visar det sig att det i genomsnitt är strax under 500 ord per sida. Fem sidor varje dag tar då mindre än nio minuter att läsa. Tar du det lite lugnt blir det 10 minuter. 10 minuter om dagen, det har du tid till!

Ni som har läst ut boken innan februari månad är slut, lovar jag att bjuda på fika! Skriv till mig, så sätter jag upp dig på listan! Om du dessutom ger mig ditt omdöme om boken blir jag sååå GLAD!!!

Publicerad Lämna en kommentar

Osjysst balans!

I veckan lyssnade jag på Länsstyrelsens presentation av aktuell, svensk jämställdhetsstatistik, något som gav mig bilden av en grav slagsida mellan könen på, vågar jag säga, alla områden i samhället! SCB:s yrkesregister visar på en ytterst tudelad arbetsmarknad med många stora, närapå enkönade yrkesgrupper av snickare, fordonstekniker och städledare i den manliga vågskålen och vård-, förskollärar- och hemservicepersonal i den kvinnliga. När det kommer till chefskap är männens andel bland politiker, högre ämbetsmän och VD:ar mer än fyra gånger så stor som kvinnornas. Endast inom skola och hälso- och sjukvård är majoriteten av cheferna kvinnor. När slutligen lönegapet på den svenska arbetsmarknaden redovisas och det framgår att en genomsnittlig kvinna i Sverige tjänar ihop 2,9 miljoner kronor mindre under sitt arbetsliv än en genomsnittlig man, blir jag upprörd på riktigt!

Är det sjysst? Skriv en kommentar!

 

Publicerad Lämna en kommentar

Bok i handeln – i bokhandeln alltså

Det har verkligen varit en händelserik tid för Magdalena! För två månader sedan fanns Magdalenas bok ännu inte i sinnevärlden – bara i min dator. Sedan dess har jag tagit med henne till Bokmässan och jag har haft ett lanseringsmingel hemma i Knislinge. Tack alla ni som gjorde detta boksläpp till en så festlig och härlig dag! Nu går boken att köpa i de allra flesta nätbokhandlar och sedan förra veckan också på Akademibokhandeln på V Storgatan i Kristianstad! Ett annat sätt att läsa Magdalena – Yeshuas ljus är att låna den på biblioteket antingen i Kristianstad eller i Östra Göinge.

Hade någon sagt detta till mig för ett år sedan hade jag bara skakat på huvudet och sagt ”dream on”. Nu har drömmen slagit in!

Men en sak vet jag inte hur jag ska ställa mig till. Vad tycker du som läser detta? Jag har fått erbjudande från ett förlag att ge ut Magdalena som e-bok och jag kan inte bestämma mig för om jag vill det eller ej. Ljudböcker är ju väldigt populärt, men e-böcker? Om du fick välja mellan en tryckt bok och en e-bok, vad skulle du välja då?

Svara gärna genom att lämna en kommentar!

Publicerad Lämna en kommentar

Magdalenas lansering

Under två intensiva dagar har jag och Magdalena besökt Bokmässan i Göteborg tillsammans med Dick Harrison, Camilla Läckberg, Anders Hansen och hundratals andra populära och intressanta författare!

Efter flera års skrivande har hon nu äntligen lanserats, Magdalena – Yeshuas ljus. Visserligen var det många besökare på mässan men om inte du var en av dem och vill läsa en intressant och spännande bok om den historiska kvinnan Magdalena, så kan du köpa den hos de flesta nätbokhandlare! Kan du ta dig till Knislinge den 12 oktober är du välkommen på mitt och Magdalenas lanseringsmingel i Skofabriken på Lejongatan i Knislinge mellan kl 14 och 17! Där kan du förvärva ett unikt, signerat exemplar!

Vill du höra mig berätta om Magdalenas bok och om mitt skrivande, så gå till fliken ”På gång” här på min hemsida och lyssna!

Publicerad Lämna en kommentar

Knislingebo debuterar som författare

Knislingebo debuterar som författare

Knislingebo debuterar som författare (ur Allt om Göinge nr 16 2019)

Den 28 september står Lotta Persdotter från Knislinge på Bokmässan i Göteborg med sin debutroman Magdalena – Yeshuas ljus. Då får hon en timme till sitt förfogande att presentera den roman hon arbetat på i fem år.
– Boken är skönlitterär och kan läsas som en underhållande kärleks- och spänningsroman. Men den som vill gå djupare i läsandet får också inblick i ett historiskt skeende, som påverkar oss än idag och som har satt sina spår i populärkultur, tänkande och politiska händelser i världen. Det hon syftar på är predikanten Yeshuas förkunnelse och rörelsens kamp mot sina motståndare. På många håll i världen utkämpas religionsstrider som denna, säger Lotta när vi träffas på Kulturhuset i Broby.

För 10 år sedan berättade Lotta Persdotter för en kollega om sina författardrömmar. Kollegan påpekade att då var det nog hög tid att sätta fart, och på den vägen är det. Lotta fick den välbehövliga sparken där bak. Tio år senare sitter hon med fyra manus och nu är första boken tryckt och lanseringen påbörjad.
– Precis som för många andra debutanter har mina manus refuserats av olika förlag. Det är oerhört svårt att få ut en debutbok på de etablerade förlagen. I julas bestämde jag mig för att ge ut boken på eget förlag, Åbackabok, berättar hon. Därefter har Lotta anlitat lektör, redaktör, korrekturläsare och grafisk formgivare för att få slutresultatet så bra som möjligt och efter alla finjusteringar är nu boken äntligen tryckt och färdig i hennes hand.

Kärlek, spänning och maktkamp
Boken handlar om maria* Magdalenas liv och hennes plats i kretsen kring Yeshua, där allt gick ut på att föra ut hans förkunnelse. Läsarna får följa Magdalena från den stund hon trolovas med den man hon älskar och genom den följande tiden tillsammans med lärjungarna. Boken är berättad ur Magdalenas perspektiv och handlar om hennes kamp att som kvinna göra sig hörd i ett sammanhang dominerat av män.

– Hon hittar ett sätt till slut men det får man läsa om i boken, säger Lotta med ett hemlighetsfullt leende.
De historiska personerna i boken är med utifrån den fakta och historiebeskrivning som finns. I övrigt är det Lottas berättelse. Det är en berättelse om illusioner, förföljelse och maktkamp och samtidigt är det en kärlekshistoria som beskrivs från första till sista sidan. Men också en berättelse som ska kunna få oss att tänka till om vårt samhälle idag, om hur lite vi lärt oss av vår historia samt hur omedvetna vi är om det.
– Vi har väldigt lätt att förringa historien och den påverkan den har på oss än idag. Men tänker man efter är historien och religionen fortfarande påtagligt närvarande i dagens samhällen på olika sätt, inte minst i konflikterna, säger Lotta.

Håller boken levande
Den 26–29 september hålls Bokmässan i Göteborg, Nordens största kulturevenemang. På lördagen den 28 september kl. 11–12 har Lotta sin egen timme i montern, som hon har tillsammans med nio andra debutförfattare.
– Jag har dessutom redan fått en förfrågan angående att ge ut boken som ljudbok, säger hon nästan lite förvånad över hur fort det gått från att hon kom med i bokbranschens skrift höstens böcker 2019.
Steget är förstås långt från skrivandet på fritiden fram till den färdiga produkten och lanseringsarbetet. Till vardags är Lotta kommunal tjänsteperson i Östra Göinge och skrivandet har hon utfört tidiga morgnar på helgerna och en stund på eftermiddagen. Även på vardagarna har hon ofta försökt hitta en stund varje dag.
– Jag tänker att lite varje dag håller boken levande, säger Lotta som tycker att själva skrivandeprocessen är det absolut roligaste.
– Slutprodukten i all ära men det är själva pusslandet, researchen och skrivandet som är grejen. Därför har jag också kunnat fortsätta när jag blivit refuserad.

Fler bokidéer
Och framtiden då? Jo, att det blir mer skrivande står helt klart. Just nu har Lotta fått en idé om att skriva om Salvador Dalis fru Gala, vilket kan bli nästa projekt. Men hon har också sina tidigare bokmanus om Hatshepsut och Kleopatra som hon kan plocka fram igen och arbeta vidare med. En röd tråd är att de handlar om starka kvinnor som blivit motarbetade under sin levnadstid och/eller förminskade av historieskrivningen, vilket i hög grad är fallet med Magdalena i den aktuella boken.
– Det finns ingen egentlig tanke eller avsikt från början med det utan dessa kvinnor har fascinerat och kommit till mig som idéer av olika anledningar. Jag är förstås väldigt intresserad av historia och människors lika värde men för övrigt är inspirationen att det är en så himla häftig känsla att skriva och att jag samtidigt lär mig så mycket på vägen, avslutar Lotta.

Fotnot: Den 12 oktober håller Lotta ett eget lanseringsparty på Skofabriken i Knislinge mellan kl. 14-17, då hon kommer att bjuda på snittar och dryck samt presentera och signera boken för dem som är intresserade.

Text och foto: jessica@espressomedia.se

*Stavningen maria med en gemen som första bokstav syftar på att det inte är ett namn utan en klostertitel som unga esseiska kvinnor fick i väntan på trolovning och giftermål.

Omslag
Foto
: Therese Sjunnesson, grafisk form: Annelie Tillman

 

Publicerad Lämna en kommentar

Nu kan du köpa MAGDALENAS bok

författaren Lotta Persdotter med sin nytryckta bok om Magdalena

Läs Helena Hansens intervju med Lotta Persdotter

Nu finns Magdalena – Yeshuas ljus att köpa hos våra största nätbokhandlare: Adlibris, Bokus och cdon.com! En av de nyckelpersoner som gjort utgivningen möjlig och som väglett mig i arbetet att förvandla ett ordrikt råmanus till ett elegant skönlitterärt verk, är lektören och redaktören Helena Hansen. Hon har coachat, tipsat och väglett mig genom arbetet och gett mig återkoppling när helst jag har behövt det, även mitt under den hetaste parisiska värmeböljan i somras, då jag redigerade som mest aktivt. Ja, Helena bor i Paris men avståndet har absolut inte varit något hinder i mitt arbete, snarare en krydda. Även om jag suttit hemma i mitt skrivrum i skånska Knislinge, har jag nåtts av en fläkt från den franska kulturen, när Helena har läskat sig med en sval dryck i det parisiska utelivet.

Helena är alltså professionell lektör, redaktör och skrivcoach, som ibland också tar sig an översättningsuppdrag. Just nu har hon en intervju med mig publicerad på sin hemsida. Den som är intresserad att läsa den klickar här! Ni andra kan gå in på fliken ”köpa boken” och ta en titt hos nätbokhandlarna.

Publicerad 1 kommentar

Nu är hon tryckt – MAGDALENA!

Skål för Magdalena – Yeshuas ljus! 
Idag kom den efterlängtade provboken med posten och efter att ha konstaterat att hon var lika fin som jag hoppats på, tack vare mina fantastiskt professionella samarbetsparter: omslagsdesignern Annelie och inlagans formgivare Peter, beställde jag genast 200 exemplar till, med leverans till Bokmässan!

Möt mig på Bokmässan i Göteborg den 27-28 september, eller på lanseringsminglet i anrika Skofabriken, vackert belägen vid Helge å i Knislinge den 12 oktober!

Väl mött!

Lotta

Publicerad Lämna en kommentar

Provläs boken om MARIA MAGDALENA

bokomslag maria magdalena yeshuas ljus Lotta Persdotter

Nu har du chansen att läsa det första stycket i Magdalena – Yeshuas ljus! Platsen är Kana i Israel och året är 30 i vår tideräknings början. Ge mig gärna kommentarer om vad du tycker!

”Denna dag hade bord och bänkar arrangerats i långa rader under den skyddande grönskans tak. Kanas sluttningar med prunkande vinrankor och citronträd odlade i terrasser bredde ut sig nedanför festplatsen. Så fort ceremonin i synagogan var färdig skulle måltiden ta vid.
– I egenskap av präst löser jag dig nu från dina plikter i klostret i Qumran.
Med leende ögon betraktade prästen Ezra Magdalena, där hon stod klädd i sin vitaste linneklädnad vid sidan av Yeshua. Magdalena och Ezras ögon möttes och hon spårade kärleken i hans blick. Det var samma kärlek som hon själv hyste för honom och som hade vuxit sig så stark under alla deras år tillsammans i bergsklostret. Hur många gånger hade han inte uppmuntrat och tröstat henne, liksom en far, under åren av väntan som hon hade bakom sig? Innebörden i ceremonin var säkert lika smärtsam för honom som för henne. Glöden innanför ögonlocken tvingade henne att blunda. Kärleken hon hyste för Yeshua var av ett helt annat slag. Mellan dem fanns en lockande kroppslig dragningskraft. Men känslorna inför det kommande avskedet med Ezra fick bröstet att skälva. Hon fyllde lungorna i ett försök att hålla tillbaka känslostormen där inne. Även om det nya livet lockade visste hon inte vad hon hade att förvänta sig. Tvivlet mildrades när hon kände värmen från Yeshuas händer. Han bugade sig mot Ezra innan han mötte hennes blick.
– Jag välkomnar dig som min trolovade, sa han med sin mjuka röst som var full av löften och innerlighet.
Hon slöt sina händer framför bröstet och böjde huvudet inför Yeshua. Han tog hennes hand igen. Tillsammans vände de sig mot Magdalenas föräldrar som mötte dem med breda leenden.”